10 GODINA KASNIJE: Zamišljamo šta bi sada radili Prijatelji?

Zamislite da su ostali na primer prijatelji na “fejsu” i što ne bi kad su zajedno proživeli 238 epizoda, šta li bismo videli na njihov tajmlajnu

Zamislite da su ostali na primer prijatelji na “fejsu” i što ne bi kad su zajedno proživeli 238 epizoda, šta li bismo videli na njihov tajmlajnu    

Share Button