Akcija za pomoć žrtvama trafikinga

NVO Atina i Limundo pokrenuli su kampanju za ekonomsko osnaživanje žrtava trgovine ljudima, kroz koju će i javnost biti informisana o ovom problemu.

Građani se pozivaju da se u sklopu kampanje “Sama oblikujem svoj život” kupovinom, nakita koje su pravile korisnice NVO Atina, uključe i time doprines u ekonomskom osnaživanju žrtava trgovine ljudima i njihovom osamostaljivanju. Nakit se može kupiti preko sajta Kupindo i njihovih mobilnih aplikacija.

NVO Atina i Limundo pokrenuli su kampanju za ekonomsko osnaživanje žrtava trgovine ljudima, kroz koju će i javnost biti informisana o ovom problemu.

Građani se pozivaju da se u sklopu kampanje “Sama oblikujem svoj život” kupovinom, nakita koje su pravile korisnice NVO Atina, uključe i time doprines u ekonomskom osnaživanju žrtava trgovine ljudima i njihovom osamostaljivanju. Nakit se može kupiti preko sajta Kupindo i njihovih mobilnih aplikacija.

Share Button