BAHATO PotrošilI 20 miliona evra

Političke partije u Srbiji su prijavile da su na ovogodišnje parlamentarne izbore potrošile 2,1 milijardu dinara, što je oko 500 miliona dinara više u odnosu na izbore 2012. godine.

Političke partije u Srbiji su prijavile da su na ovogodišnje parlamentarne izbore potrošile 2,1 milijardu dinara, što je oko 500 miliona dinara više u odnosu na izbore 2012. godine.

Izvor:: BAHATO PotrošilI 20 miliona evra

Share Button