Da li su i notari obveznici zakona?

Poverenik Šabić je zatražio od parlamenta tumačenje da li se na javne beležnike odnosi odredba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Tom odredbom utvrđeno je da obaveze po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama imaju državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja.

Poverenik Šabić je zatražio od parlamenta tumačenje da li se na javne beležnike odnosi odredba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Tom odredbom utvrđeno je da obaveze po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama imaju državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja.

Izvor:: Da li su i notari obveznici zakona?

Share Button