ĐORĐO ARMANI: Gde su lepe Srpkinje?

Od sto žena 95 su lepe, a toga nema na ulicama drugih gradova, pa ni u Italiji, zaključio čuveni kreator

Od sto žena 95 su lepe, a toga nema na ulicama drugih gradova, pa ni u Italiji, zaključio čuveni kreator

Share Button