Dva meseca štrajka beogradskih advokata

Samo u Beogradu odloženo je ukupno 320 glavnih pretresa (suđenja) u pritvorskim predmetima, a pored toga i stotine drugih suđenja u redovnom postupku – kada stranke nisu u prtivoru.

U ostala tri osnovna beogradska suda, nemaju precizne podatke o broju odloženih suđenja, ali procenjuju da ih ima na stotine.

Najveći broj neodržavnih glavnih pretresa je pred Višim sudom, jer je prisustvo advokata neophodno po zakonu zbog težine krivičnih dela koja se pred njim procesuiraju, a razlog odlaganja je nedolazak advokata u sud.

<!—->

Odlažu se i saslušanja kod tužioca u toku istrage za koja je takođe neophodno prisustvo advokata kada je reč o krivičnim delima za koja je zaprećena kazna viša od osam godina zatvora.

Zbog toga je početkom obustave rada, utihnula i borba protiv korupcije koja je u protekle dve godine bila uzela maha rasvetljavanjem brojnih kotrupcionaških afera.

Tokom protkla dva meseca – nije se dogodilo nijedno značajnije hapšenje ili pokretanje krivičnog postupka.

Policija i tužilaštvo radili su u meri u kojoj su morali da procesuiraju samo najhitnije slučajeve kao što su ubistva, silovanja, krađe, razbojništva i druga teška krivična dela i to mahom uz pomoć advokata koji nisu poštovali zabranu svojih komora o postupanju tokom obustave rada.

Tokom prethodna dva meseca u više navrata su prekidani, pa opet nastavljani pregovori između predstavnika advokature i Ministarstva pravde ali se do rešenja nije došlo.

Advokati traže izmenu javnobeležničkog sistema u Srbiji, kao i regulisanje paušalnog oporezivanja.

Skupština Srbije usvojila je prošle sedmice izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, ali njima nije u potpunosti udovoljeno zahtevima advokata, tako da su nastavili sa obustavom rada.

Upravni odbor Advokatske komore Srbiije juče je odbio i predlog Ministarstva finansija za regulisanje paušalnog poreza, jer je bio uslovljen prekidom štrajka.

Pojedinim advokatima su njihove regionalne komore izrekle zabranu bavljenja advokaturom jer nisu poštovali odluku Skupštine AKS, odnosno uputstvo prema kojoj tokom protesta advokature ne treba da idu na saslušanja i suđenja.

Pomenuto uputstvo Vlada Srbije je stavila van snage još krajem septembra, pa su sudovi tim advokatima omogućavali zastuanje klijenata na suđenjima.

U međuvremenu je i Advokatska krivična unija, koju čine mahom advokati – branioci u krivičnoj materiji, apelovala na AKS da koriguje svoje uputstvo o postupanju i dozvoli braniocima da rade u pritvorskim predmetima i zaštite prava njihovih klijenata koji su u pritvoru.

Beogradski advokati obustavili sud rad 10. septembra, a advokati iz cele Srbije nedelju dana kasnije.

Beogradski advokati štrajkovali su i 15 dana krajem juna. U toku leta suđenja se uglavnom ne održavaju zbog godišnjih odmora.

Samo u Beogradu odloženo je ukupno 320 glavnih pretresa (suđenja) u pritvorskim predmetima, a pored toga i stotine drugih suđenja u redovnom postupku – kada stranke nisu u prtivoru.

U ostala tri osnovna beogradska suda, nemaju precizne podatke o broju odloženih suđenja, ali procenjuju da ih ima na stotine.

Najveći broj neodržavnih glavnih pretresa je pred Višim sudom, jer je prisustvo advokata neophodno po zakonu zbog težine krivičnih dela koja se pred njim procesuiraju, a razlog odlaganja je nedolazak advokata u sud.

<!—->

Odlažu se i saslušanja kod tužioca u toku istrage za koja je takođe neophodno prisustvo advokata kada je reč o krivičnim delima za koja je zaprećena kazna viša od osam godina zatvora.

Zbog toga je početkom obustave rada, utihnula i borba protiv korupcije koja je u protekle dve godine bila uzela maha rasvetljavanjem brojnih kotrupcionaških afera.

Tokom protkla dva meseca – nije se dogodilo nijedno značajnije hapšenje ili pokretanje krivičnog postupka.

Policija i tužilaštvo radili su u meri u kojoj su morali da procesuiraju samo najhitnije slučajeve kao što su ubistva, silovanja, krađe, razbojništva i druga teška krivična dela i to mahom uz pomoć advokata koji nisu poštovali zabranu svojih komora o postupanju tokom obustave rada.

Tokom prethodna dva meseca u više navrata su prekidani, pa opet nastavljani pregovori između predstavnika advokature i Ministarstva pravde ali se do rešenja nije došlo.

Advokati traže izmenu javnobeležničkog sistema u Srbiji, kao i regulisanje paušalnog oporezivanja.

Skupština Srbije usvojila je prošle sedmice izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, ali njima nije u potpunosti udovoljeno zahtevima advokata, tako da su nastavili sa obustavom rada.

Upravni odbor Advokatske komore Srbiije juče je odbio i predlog Ministarstva finansija za regulisanje paušalnog poreza, jer je bio uslovljen prekidom štrajka.

Pojedinim advokatima su njihove regionalne komore izrekle zabranu bavljenja advokaturom jer nisu poštovali odluku Skupštine AKS, odnosno uputstvo prema kojoj tokom protesta advokature ne treba da idu na saslušanja i suđenja.

Pomenuto uputstvo Vlada Srbije je stavila van snage još krajem septembra, pa su sudovi tim advokatima omogućavali zastuanje klijenata na suđenjima.

U međuvremenu je i Advokatska krivična unija, koju čine mahom advokati – branioci u krivičnoj materiji, apelovala na AKS da koriguje svoje uputstvo o postupanju i dozvoli braniocima da rade u pritvorskim predmetima i zaštite prava njihovih klijenata koji su u pritvoru.

Beogradski advokati obustavili sud rad 10. septembra, a advokati iz cele Srbije nedelju dana kasnije.

Beogradski advokati štrajkovali su i 15 dana krajem juna. U toku leta suđenja se uglavnom ne održavaju zbog godišnjih odmora.

Izvor:: Dva meseca štrajka beogradskih advokata

Share Button