Egipat: Stotine novinara protiv podrške urednika režimu

Više stotina egipatskih novinara odbacilo je juče deklaraciju novinskih urednika kojom se ukazuje podrška državi i zabranjuje kritika policije, vojske i sudstva u njihovim izdanjima.

Više stotina egipatskih novinara odbacilo je juče deklaraciju novinskih urednika kojom se ukazuje podrška državi i zabranjuje kritika policije, vojske i sudstva u njihovim izdanjima.

Share Button