Era: Vlado, daću ti jare za pesmu!

Ima šlifa za narodnjake: Mogu ga povesti sa sobom da radi svadbe, pa da vidi kakvu će lovu uzeti i strpati u džep

Ima šlifa za narodnjake: Mogu ga povesti sa sobom da radi svadbe, pa da vidi kakvu će lovu uzeti i strpati u džep    

Share Button