Gasni rat Rusije i SAD-a (4): Rusija i Evropa međusobno zavisne

Mnogo se govorilo o tome šta bi se dogodilo u EU da Rusija “zavrne gasne slavine, trećina od ukupne količine gasa za domaćinstva i industriju u Uniju dolaze upravo iz Rusije. Prekid dotoka gasa iz Rusije međutim predstavljao bi udarac ne samo za evropsku ekonomiju već isto toliko i za rusku.

Mnogo se govorilo o tome šta bi se dogodilo u EU da Rusija “zavrne gasne slavine, trećina od ukupne količine gasa za domaćinstva i industriju u Uniju dolaze upravo iz Rusije. Prekid dotoka gasa iz Rusije međutim predstavljao bi udarac ne samo za evropsku ekonomiju već isto toliko i za rusku.

Izvor:: Gasni rat Rusije i SAD-a (4): Rusija i Evropa međusobno zavisne

Share Button