General Veljko Kadijević preminuo u Moskvi

Veljko Kadijević rođen je u Glavini Donjoj kod Imotskog 21. novembar 1925. Sa 18 godina pristupio je partizanima i postao komunista.

Po završetku Drugog svetskog rata Kadijević je završio Višu vojnu akademiju JNA i Ratnu školu JNA.

Usavršavao se i u Americi gde je 1963. završio Koledž za komandante i generale američke vojske. Nosilac je mnogobrojnih jugoslovenskih odlikovanja. Izjašnjavao se kao Jugosloven.

Bio je savezni sekretar za narodnu obranu od 1988. do 1992. godine, i načelnik Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ.

Bio je na čelu armije 1991. kad su vođene vojne operacije u Vukovaru i Dubrovniku zbog čega je protiv njega u Hrvatskoj podignuta optužnica.

Od 2001. godine živeo je u Moskvi, a 2008. dobio je rusko državljanstvo.

U svojoj knjizi Kontraudar – Moj pogled na raspad Jugoslavije, objavljenoj u Moskvi, Veljko Kadijević optužio je Vašington da je bio glavni koordinator raspada Jugoslavije.

Veljko Kadijević rođen je u Glavini Donjoj kod Imotskog 21. novembar 1925. Sa 18 godina pristupio je partizanima i postao komunista.

Po završetku Drugog svetskog rata Kadijević je završio Višu vojnu akademiju JNA i Ratnu školu JNA.

Usavršavao se i u Americi gde je 1963. završio Koledž za komandante i generale američke vojske. Nosilac je mnogobrojnih jugoslovenskih odlikovanja. Izjašnjavao se kao Jugosloven.

Bio je savezni sekretar za narodnu obranu od 1988. do 1992. godine, i načelnik Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ.

Bio je na čelu armije 1991. kad su vođene vojne operacije u Vukovaru i Dubrovniku zbog čega je protiv njega u Hrvatskoj podignuta optužnica.

Od 2001. godine živeo je u Moskvi, a 2008. dobio je rusko državljanstvo.

U svojoj knjizi Kontraudar – Moj pogled na raspad Jugoslavije, objavljenoj u Moskvi, Veljko Kadijević optužio je Vašington da je bio glavni koordinator raspada Jugoslavije.

Share Button