Guvernerka, plate na sunce!

Narodna banka Srbije je deo države pa ima obavezu da Upravi za trezor šalje podatke o zaradama, kaže Vladimir Goati, direktor “Transparentnosti Srbija”.

Narodna banka Srbije je deo države pa ima obavezu da Upravi za trezor šalje podatke o zaradama, kaže Vladimir Goati, direktor “Transparentnosti Srbija”.

Izvor:: Guvernerka, plate na sunce!

Share Button