Hajduk sa smrtnim grehom

Pored puta koji vodi od Kragujevca do Rekovca, u selu Ratković, nalazi se grob hajduka, a kraj njega tabla iz 1867. godine na kojoj skromno piše samo “Vuletin grob”. Pored starog kamenog spomenika stoji novi na kome piše ko je bio Vuleta, kada je rođen i preminuo. Kraj grobnice su dve drvene klupe. A oko groba misterija. O njoj se po Levču priča onoliko dugo koliko Vuleta leži pod zemljom. Legenda kaže da je Vuleta izabrao da počiva pored puta, jer je bio grešan.

Pored puta koji vodi od Kragujevca do Rekovca, u selu Ratković, nalazi se grob hajduka, a kraj njega tabla iz 1867. godine na kojoj skromno piše samo “Vuletin grob”. Pored starog kamenog spomenika stoji novi na kome piše ko je bio Vuleta, kada je rođen i preminuo. Kraj grobnice su dve drvene klupe. A oko groba misterija. O njoj se po Levču priča onoliko dugo koliko Vuleta leži pod zemljom. Legenda kaže da je Vuleta izabrao da počiva pored puta, jer je bio grešan.

Share Button