Kad su žene najspremnije za uživanje u seksu

Zanimljivo, iako seksualno ne sazrevaju jednako, muškarci i žene najviše seksualnog samopouzdanja imaju u vrlo bliskim godinama

Zanimljivo, iako seksualno ne sazrevaju jednako, muškarci i žene najviše seksualnog samopouzdanja imaju u vrlo bliskim godinama    

Share Button