“Kako sam vratio stan državi”

Fudbalski trener Zoran Đorđević nikada ne odustaje. Jednom će biti svetski prvak, uveren je, samo što još uvek ne zna pod čijom zastavom.

Fudbalski trener Zoran Đorđević nikada ne odustaje. Jednom će biti svetski prvak, uveren je, samo što još uvek ne zna pod čijom zastavom.

Izvor:: “Kako sam vratio stan državi”

Share Button