Kako se nosite sa stresom: Izbegavanje i poricanje vode do infarkta

Istraživanje koje su sproveli naučnici Univerziteta u Montrealu i Instituta za srce Montreal, pokazalo je da uzrast i pol imaju važnu ulogu u načinu na koji ljudi reaguju na stres…

Istraživanje koje su sproveli naučnici Univerziteta u Montrealu i Instituta za srce Montreal, pokazalo je da uzrast i pol imaju važnu ulogu u načinu na koji ljudi reaguju na stres…    

Share Button