Kako su od najvećih zločinaca postali najomiljenija nacija?

Nemci su danas najomiljenija nacija na svetu, pokazala je studija “Indeksa nacionalnih brendova”. U istraživanju koje je obuhvatilo 20.000 ljudi iz 20 zemalja, većina učesnika je odgovorila da Nemačku “smatra dobrom”.

Nemci su danas najomiljenija nacija na svetu, pokazala je studija “Indeksa nacionalnih brendova”. U istraživanju koje je obuhvatilo 20.000 ljudi iz 20 zemalja, većina učesnika je odgovorila da Nemačku “smatra dobrom”.

Izvor:: Kako su od najvećih zločinaca postali najomiljenija nacija?

Share Button