KOMORA JAVNIH BELEŽNIKA: Građani Srbije će plaćati 60 odsto za sačinjene ugovore

Naime, ukoliko Skupština Srbije usvoji predložene izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, o kojima će narodni poslanici glasati narednih dana, stranke će moći da biraju da li će ugovor da sastavljaju same, kod advokata ili kod javnog beležnika, rekao je predsednik Komore javnih beležnika Miodrag Ðukanović Tanjugu.

Ukoliko im ugovor, kako je naveo, bude sastavljao javni beležnik tarifa ostaje nepromenjena.

Po još važećem zakonu, ugovor o kupoprodaji stana, koji ima formu javnobeležničkog zapisa sačinajva samo javni beležnik. Ako je vrednost tog ugovora 50.000 evra, javnobeležnička tarrifa iznosi 36.000 dinara sa PDV-om.

Ukoliko se usvoje predložene izmene zakona, i ako stranke već sastavljen ugovor donesu kod beležnika, on ima obavezu da ga solemnizuje i u tom slučaju naplaćuje samo 60 odsto pune tarife, ukazao je Ðukanović.

To na primeru kupoprodaje stana od 50.000 evra znači da će javnobeležnička tarifa iznositi 21.600 dinara.

<!—->

“Da li će imati dodatnih troškova, zavisi od toga da li su i koga angažovali za sastavljanje ugovora i koliko su tu uslugu platili”, rekao je Ðukanović.

Pre početka primene Zakona o javnom beležništvu 1. septembra ove godine, za stan vrednosti od 50.000 evra samo sudska overa za ugovor te vrednosti iznosila je je 27.545 dinara, plus advokatska usluga, navode u Komori javnih beležnika.

Kada je u pitanju solemnizacija, Ðukanović je objasnio da to znači da beležnik tom ugovoru daje pravnu snagu, kao što je ranije ugovor dobijao pravnu snagu overom u sudu.

Međutim, javni beležnik je, pre overe, za razliku od suda, obavezan da proveri da li je ugovor sačinjen u formi javnobeležnickog zapisa i da li je sadržaj u skladu sa zakonom, naglasio je predsednik Komore javnih beležnika.

Sud je ranije samo potvrđivao verodostojnost potpisa, odnosno da li ugovor potpisuje ona stranka koja je i označena kao ugovorna stranka ili njegov punomoćnik, ukazao je on.

Komora javnih beležnika podržala je izmene zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti koje je predložila Vlada Srbije, ocenjujući da je u interesu građana da pravni sistem funkcioniše u punom kapacitetu, te da su u tom smislu, predložene izmene prihvatljive za beležnike.

Ukoliko bi se dalje udovoljavalo zahtevima advokata to bi bilo apsolutno neprihvatljivo i za Komoru i za javne beležnike, i značilo bi negaciju javnobeležničke profesije, rekao je predsednik Javnobeležničke komore.

Kada je u pitanju predlog Vlade da se uvede porez od 30 odsto od nagrada za usluge koji će javni beležnici uplaćivati u korist budžeta,

Ðukanović je rekao da je on prihvatljiv za beležnike kao nosioce javnih ovlašćenja.

“U situaciji u kojoj se mere štednje sprovode na svim nivoima i mi javni beležnici moramo da delimo sudbinu društva u kome živimo i radimo”, rekao je Ðukanović.

Naime, ukoliko Skupština Srbije usvoji predložene izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, o kojima će narodni poslanici glasati narednih dana, stranke će moći da biraju da li će ugovor da sastavljaju same, kod advokata ili kod javnog beležnika, rekao je predsednik Komore javnih beležnika Miodrag Ðukanović Tanjugu.

Ukoliko im ugovor, kako je naveo, bude sastavljao javni beležnik tarifa ostaje nepromenjena.

Po još važećem zakonu, ugovor o kupoprodaji stana, koji ima formu javnobeležničkog zapisa sačinajva samo javni beležnik. Ako je vrednost tog ugovora 50.000 evra, javnobeležnička tarrifa iznosi 36.000 dinara sa PDV-om.

Ukoliko se usvoje predložene izmene zakona, i ako stranke već sastavljen ugovor donesu kod beležnika, on ima obavezu da ga solemnizuje i u tom slučaju naplaćuje samo 60 odsto pune tarife, ukazao je Ðukanović.

To na primeru kupoprodaje stana od 50.000 evra znači da će javnobeležnička tarifa iznositi 21.600 dinara.

<!—->

“Da li će imati dodatnih troškova, zavisi od toga da li su i koga angažovali za sastavljanje ugovora i koliko su tu uslugu platili”, rekao je Ðukanović.

Pre početka primene Zakona o javnom beležništvu 1. septembra ove godine, za stan vrednosti od 50.000 evra samo sudska overa za ugovor te vrednosti iznosila je je 27.545 dinara, plus advokatska usluga, navode u Komori javnih beležnika.

Kada je u pitanju solemnizacija, Ðukanović je objasnio da to znači da beležnik tom ugovoru daje pravnu snagu, kao što je ranije ugovor dobijao pravnu snagu overom u sudu.

Međutim, javni beležnik je, pre overe, za razliku od suda, obavezan da proveri da li je ugovor sačinjen u formi javnobeležnickog zapisa i da li je sadržaj u skladu sa zakonom, naglasio je predsednik Komore javnih beležnika.

Sud je ranije samo potvrđivao verodostojnost potpisa, odnosno da li ugovor potpisuje ona stranka koja je i označena kao ugovorna stranka ili njegov punomoćnik, ukazao je on.

Komora javnih beležnika podržala je izmene zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti koje je predložila Vlada Srbije, ocenjujući da je u interesu građana da pravni sistem funkcioniše u punom kapacitetu, te da su u tom smislu, predložene izmene prihvatljive za beležnike.

Ukoliko bi se dalje udovoljavalo zahtevima advokata to bi bilo apsolutno neprihvatljivo i za Komoru i za javne beležnike, i značilo bi negaciju javnobeležničke profesije, rekao je predsednik Javnobeležničke komore.

Kada je u pitanju predlog Vlade da se uvede porez od 30 odsto od nagrada za usluge koji će javni beležnici uplaćivati u korist budžeta,

Ðukanović je rekao da je on prihvatljiv za beležnike kao nosioce javnih ovlašćenja.

“U situaciji u kojoj se mere štednje sprovode na svim nivoima i mi javni beležnici moramo da delimo sudbinu društva u kome živimo i radimo”, rekao je Ðukanović.

Share Button