FORGOT YOUR DETAILS?

Tagged under:
Tagged under:
Tagged under:

Opušteno Više ne morate da navlačite gumene rukavice ili da oštećujete sudove ređajući ih u mašinu za pranje

Tagged under:

U normalnom motornom razvoju, beba počinje da se okreće preko boka u šestom mesecu, dok bi krajem sedmog trebalo već samostalno da sedi. Izmedju 8 i 10 meseci beba počinje istraživanje sveta. Nakon ovoga, sledi iskorak, pa podizanje u stojeći stav uz pridržavanje.

Tagged under: ,
Tagged under:
Tagged under:
Tagged under:
TOP