Lazar Ristovski snimio CD s ljubavnim pesmama

Žene su ljubav i lepota u jednome. One su niska đerdana na vratu civilizacije. Dame, srećan vam 8. mart, poručuje Lazar Ristovski

Žene su ljubav i lepota u jednome. One su niska đerdana na vratu civilizacije. Dame, srećan vam 8. mart, poručuje Lazar Ristovski    

Share Button