Lekar besplatno na usluzi 24 sata dnevno

Porodični lekari koji bi uskoro počeli sa radom u Srbiji već postoje u Hrvatskoj i Sloveniji i dostupni su pacijentima 24 sata dnevno.

Porodični lekari koji bi uskoro počeli sa radom u Srbiji već postoje u Hrvatskoj i Sloveniji i dostupni su pacijentima 24 sata dnevno.

Izvor:: Lekar besplatno na usluzi 24 sata dnevno

Share Button