Ljiljana Blagojević: Malo sam sa unukom

Zbog obaveza u pozorištu i na fakultetu, glumica ne provodi sa naslednicom onoliko vremena koliko bi volela.

Zbog obaveza u pozorištu i na fakultetu, glumica ne provodi sa naslednicom onoliko vremena koliko bi volela.

Izvor:: Ljiljana Blagojević: Malo sam sa unukom

Share Button