Los Anđeles: 140 nacija, 224 jezika

Los Anđeles je grad u koji se smestio čitav svet. Španski naseljenici su ga osnovali 1781. godine pod nazivom Grad Naše Gospe Kraljice Anđela Sa Reke Porsiunkula. Danas ovaj megalopolis raste 10 stanovnika na sat, a ovde pristižu ljudi sa svih strana sveta zajedno sa svojim navikama i kulturom.

Los Anđeles je grad u koji se smestio čitav svet. Španski naseljenici su ga osnovali 1781. godine pod nazivom Grad Naše Gospe Kraljice Anđela Sa Reke Porsiunkula. Danas ovaj megalopolis raste 10 stanovnika na sat, a ovde pristižu ljudi sa svih strana sveta zajedno sa svojim navikama i kulturom.

Izvor:: Los Anđeles: 140 nacija, 224 jezika

Share Button