Može li prva ljubav da traje do kraja života?

Iako je to za mnoge kao bajka, prva ljubav se nekada zaista pokaže kao prava, ona koja omogućava da ostvarimo svoj potencijal, a ne da odustanemo od njega.

Iako je to za mnoge kao bajka, prva ljubav se nekada zaista pokaže kao prava, ona koja omogućava da ostvarimo svoj potencijal, a ne da odustanemo od njega.

Izvor:: Može li prva ljubav da traje do kraja života?

Share Button