NBS: Devizne rezerve na kraju oktobra 10,7 milijardi evra

Veći devizni priliv u oktobru bio je po osnovu prodaje državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 45,3 miliona evra

Veći devizni priliv u oktobru bio je po osnovu prodaje državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 45,3 miliona evra

Izvor:: NBS: Devizne rezerve na kraju oktobra 10,7 milijardi evra

Share Button