Nemac sa dve domovine

Mnogo malih ljudi, na mnogo malim mestima, sa mnogo malih koraka, mogu da promene lice sveta – ova afrička poslovica, moto je 77-godišnjeg Stefana Barta, penzionisanog inženjera elektrotehnike iz Erlangena koji čitavog života radi na spajanju “dve domovine”, Srbije i Nemačke.

Mnogo malih ljudi, na mnogo malim mestima, sa mnogo malih koraka, mogu da promene lice sveta – ova afrička poslovica, moto je 77-godišnjeg Stefana Barta, penzionisanog inženjera elektrotehnike iz Erlangena koji čitavog života radi na spajanju “dve domovine”, Srbije i Nemačke.

Share Button