Novi zakon o stečaju ne važi za 2.000 firmi u stečaju

Zakon o stečaju koji je danas stupio na snagu neće obuhvatiti 2000 firmi, s obzirom na to da ovaj akt ne može da se primenjuje retroaktivno.

Zakon o stečaju koji je danas stupio na snagu neće obuhvatiti 2000 firmi, s obzirom na to da ovaj akt ne može da se primenjuje retroaktivno.

Share Button