O antifašizmu na primeru Nemačke

U subotu će se u KC Rex pdržati seminar o razumevanju i praktikovanju antifašizma, kroz razmatranje procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj.

Na seminaru će izlagati istoričari i aktivisti koji se bave ovim temama, radeći na razvijanju svesti o istoriji antifašizma kao i samog procesa denacifikacije, njegovog sprovođenja i ishoda, posebno u cilju sprečavanja relativizacije naučno utvrđenih izvora nastanka, razvitka i prakse kako istorijske tako i aktuelnih fašistoidnih i fašističkih ideologija.

U subotu će se u KC Rex pdržati seminar o razumevanju i praktikovanju antifašizma, kroz razmatranje procesa denacifikacije u posleratnoj Nemačkoj.

Na seminaru će izlagati istoričari i aktivisti koji se bave ovim temama, radeći na razvijanju svesti o istoriji antifašizma kao i samog procesa denacifikacije, njegovog sprovođenja i ishoda, posebno u cilju sprečavanja relativizacije naučno utvrđenih izvora nastanka, razvitka i prakse kako istorijske tako i aktuelnih fašistoidnih i fašističkih ideologija.

Share Button