Obnovljen deo škole u Obrenovcu

U Tehničkoj školi u Obrenovcu završen je deo radova na sanaciji koju je pomogla Vlada Nemačke, u okviru projekta Reforma srednjeg stručnog obrazovanja.

“Građevinski radovi obuhvatili su izgradnju krova na školskoj radionici, kao i zamenu podnih obloga u četiri učionice u prizemlju glavne školske zgrade, materijal za molerske radove u učionicama u prizemlju, kao i materijal za farbarske radove”, rekla je direktorka Tehničke škole Rajka Babić.

U Tehničkoj školi u Obrenovcu završen je deo radova na sanaciji koju je pomogla Vlada Nemačke, u okviru projekta Reforma srednjeg stručnog obrazovanja.

“Građevinski radovi obuhvatili su izgradnju krova na školskoj radionici, kao i zamenu podnih obloga u četiri učionice u prizemlju glavne školske zgrade, materijal za molerske radove u učionicama u prizemlju, kao i materijal za farbarske radove”, rekla je direktorka Tehničke škole Rajka Babić.

Share Button