OBRT: Vlado Georgiev vraća Sokoju 6.000.000 dinara

Sporne košuljice: Na sednici utvrđena nepravilnost u obračunu honorara za 2011. i 2012, od svih prozvanih autora jedino Vlado rekao da će vratiti višak novca

Sporne košuljice: Na sednici utvrđena nepravilnost u obračunu honorara za 2011. i 2012, od svih prozvanih autora jedino Vlado rekao da će vratiti višak novca    

Share Button