Od danas neznatno veće osnovice za penzijske doprinose

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije podsetio je građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 0,01 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije podsetio je građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 0,01 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Share Button