Osam vekova Belog anđela

Kamene skulpture beogradskog vajara Velimira Velje Karaveliša raspoređene su pod tremom manastirskog konaka i u prostorijama riznice i zajedno sa Belim anđelom i drugim izuzetnim freskama, po kojima je Mileševa poznata širom sveta, čine nesvakidašnju galeriju. Autor Velja Karaveliš izložbu je nazvao “Tišina”.

Kamene skulpture beogradskog vajara Velimira Velje Karaveliša raspoređene su pod tremom manastirskog konaka i u prostorijama riznice i zajedno sa Belim anđelom i drugim izuzetnim freskama, po kojima je Mileševa poznata širom sveta, čine nesvakidašnju galeriju. Autor Velja Karaveliš izložbu je nazvao “Tišina”.

Share Button