FORGOT YOUR DETAILS?

Tagged under: , ,

Jasmina nije želela s nama, vratila se u Mrčajevce s Miroljubom. Od trenutka kada ga je u policiji ponovo ugledala, kao omađijana, sestru i mene više nije želela da vidi. Ne znam kud ćemo od sramote, priča očajni otac Perica Stefanović

Tagged under: , ,
Tagged under: ,
Tagged under: ,
Tagged under: ,

Izvesne tegobe su moguće kod osoba sa psihičkim obolјenjima, a od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost

Tagged under: , ,
Tagged under: ,
Tagged under: ,
TOP