FORGOT YOUR DETAILS?

Poljuljani evro neće ojačati dinar

subota, 24 januar 2015 by

Monetarna politika: Štampanje čak 1.100 milijardi evra, a posledično i slabljenje evropske valute u odnosu na dolar, neće bitno uticati na srpski finansijski sistem

TOP