FORGOT YOUR DETAILS?

Vučić i suficit manipulacije

subota, 17 mart 2018 by
Corax

Ovo je treća godina zaredom da imamo suficit u budžetu. Nikad se to od Drugog svetskog rata nije desilo. To je juče, tj. u petak 16. marta, izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ni kraćih rečenica, ni većih neistina.

Doduše, tačno je da je državni budžet u užem smislu reči (dakle, ne računajući penzioni i zdravstveni fond) na kraju prošle godine imao višak od oko 34 milijarde dinara. Ali 2016. Republika je ostvarila manjak od (istina skromnih) osam milijardi, dok je 2015. deficit iznosio 115 milijardi dinara. Dakle – ni govora o „tri godine suficita“.
U stvari, iz konteksta se može naslutiti da je Vučić, govoreći o suficitu, u obzir uzeo ovu godinu, tj. njene prve mesece, kada su zaista ostvareni viškovi u državnoj kasi. Ali, ma kako bili dobri, januar i februar se nikako ne mogu uzeti kao „reper“ za celu godinu, tim pre što je budžetom za 2018. planiran deficit. Zna to sve Vučić, ali suficitu poriva za manipulacijom on više uopšte ne može da se odupre.

Isto važi i za tvrdnju, naravno ničim potkrepljenu, da tako dobre fiskalne rezultate Srbija nije imala nikada posle Drugog svetskog rata. I to je, dakle, „fejk njuz“. U socijalizmu je, naime – takav je bio taj sistem – budžet (formalno) uvek bio u ravnoteži. Jer, prosto, tako nalaže ekonomska nauka pa su zagovornici „naučnog socijalizma“ smatrali da toga treba da se pridržavaju.

U stvari, struka kaže da budžet nikako ne treba da bude u plusu, čak je u redu mali deficit, ali suficit treba izbegavati takoreći po svaku cenu. Pogotovo nije dobro da se ponavlja iz godine u godinu, kao što se Vučić (iako, kao što smo videli, bez osnova) hvali. Kada bi to bilo dobro, onda bi sve razvijene zemlje imale suficite. Ali nemaju, nego naprotiv, sve one beleže izvesne manjkove. Tako da bi na ovo Vučićevo hvalisanje mogla komotno da se primeni ona narodna poslovica na temu čega se pametan stidi i ko se time ponosi.

Čitav ovaj „fiskalni optimizam“ služi zapravo da se propagira ideja o povećanju plata u javnom sektoru. Sada se, naime, sve češće tvrdi da će povećanje plata (i penzija – ali manje) doprineti takozvanom povećanju tražnje, tj. potrošnje, što će onda „pogurati“ privredni rast. To na prvi pogled deluje primamljivo. I jeste – ali pod uslovom da ste vi u onoj grupi koja troši. Pošto država, da bi nekome povećala plate i omogućila im da povećaju potrošnju, prethodno nekome drugome mora te pare da uzme. Drugim rečima, mora nekome da smanji potrošnju.

Pogledajte oko sebe: da li su se kroz istoriju brže razvijale zemlje koje su trošile ili one koje su investirale. E sad, ako vi računate da možete da se ugurate u manjinu kojoj će država, tj. vlada (tj. Vučić) dodeliti privilegiju da troši, ima rezona da se zalažete za povećanje potrošnje, Ali, ako ste u većini od čijih će se usta (bukvalno i metaforično) odvajati zarad povećanja potrošnje one prve grupe, onda vi nemate interesa da budete za povećanje potrošnje. Pitanje je samo da li taj interes u javnoj sferi možete da nametnete kao opštedruštveni. Ili će kao opšti biti nametnut interes manjine.

Peščanik.net, 17.03.2018.

The post Vučić i suficit manipulacije appeared first on Peščanik.

Makedonski parlament i Šarena revolucija, foto: Peščanik

Makedonski parlament i Šarena revolucija, foto: Peščanik

Hibridni režimi koji kombinuju izborni legitimitet i autokratsku vlast više su pravilo nego izuzetak u regionu Zapadnog Balkana. Tako je Makedonija punih 10 godina (2006-2016) bila pod režimom Nikole Gruevskog, lidera VMRO-DPMNE, koji je slično kao aktuelna srpska vlast bio optuživan za centralizaciju moći, gušenje slobode medija, za izborne manipulacije i zloupotrebu aparata sile zarad zastrašivanja političkih oponenata i kritičara vlasti. Kroz seriju redovnih i učestalih vanrednih parlamentarnih izbora vladajuća stranka je uspevala da “melje” opoziciju održavajući stabilnu podršku. Promena se, međutim, desila kada je opozicija uspela da stvori jaku platformu (partijsku i nepartijsku), zasnovanu na učestalim građanskim protestima i inkluzivnom procesu objedinjavanja raznih društvenih i etničkih grupa.

U narednih nekoliko pasusa dajem kraću hronologiju dešavanja u Makedoniji koja su prethodila promeni režima.

Decembra 2012. poslanici opozicije su izbačeni iz parlamenta zbog pokušaja neograničenog govora (filibustering) tokom rasprave o budžetu za 2013. godinu. Opozicija, tada predvođena Brankom Crvenkovskim, organizuje građanske proteste i najavljuje bojkot predstojećih lokalnih izbora zakazanih za mart 2013. Ovo je bio početak prve ozbiljnije političke krize. Uoči lokalnih izbora došlo je do međunarodnog posredovanja koje je opoziciju vratilo u institucije. Vladajući VMRO je ipak, očekivano, ubedljivo pobedio na izborima.

Sledeće godine, na proleće 2014, VMRO i njegov koalicioni partner DUI sazivaju vanredne parlamentarne izbore na kojima opet ostvaruju ubedljivu pobedu. Veče pred izbore, svega 10 minuta nakon zatvaranja biračkih mesta, Zoran Zaev (novi lider opozicije) odbija da prihvati rezultate izbora zbog brojnih neregularnosti i najavljuje bojkot rada parlamenta. Ovo je dovelo do druge veće političke krize, koja je potrajala naredne tri godine.

U jesen 2014. Zaev tvrdi da ima dokaze da su VMRO/DUI umešani u krupan kriminal zahtevajući formiranje prelazne vlade i vanredne izbore.

U zimu 2015. Zaev počinje da objavljuje tzv. “bombe” – snimke razgovora koji otkrivaju nelegalno prisluškivanje, zloupotrebe tokom prethodnih izbornih procesa, korupciju i niz drugih zloupotreba vladajućih funkcionera. Tužilac ne reaguje, već otvara istragu protiv Zaeva zbog državnog udara.

U kasno leto 2015. dolazi do nove runde međunarodnog posredovanja kako bi se razrešila parlamentarna i politička kriza. Pregovori traju čitave 2 godine (za više detalja pogledati Pržinski sporazum). Cilj pregovora između vlasti i opozicije bio je uspostavljanje prelazne tehničke vlade, koja bi garantovala slobodne i poštene izbore, bez zloupotrebe javnih resursa u partijske svrhe (tokom izbora), kao i uspostavljanje specijalnog tužilaštva koje bi istražilo krivična dela obznanjena objavljivanjem “bombi”.

U decembru 2016, posle dva neuspela pokušaja da se organizuju prevremeni izbori, što je bilo praćeno građanskim, ali i nacionalističkim protestima pristalica VMRO-DPMNE, konačno dolazi do odmeravanja snaga opozicije i vlasti na izborima. VMRO dobija svega dva poslanika više od opozicionog SDSM, dok albanski DUI pada sa 19 na 10 poslanika. Ovo je dovelo do promene ravnoteže snaga, budući da je SDSM dobio dobar deo albanskih glasova, što je bio signal DUI da prekine saradnju sa VMRO i formira novu koalicionu većinu sa SDSM.

Nakon konstituisanja novog parlamenta, pristalice VMRO su upale u parlament i fizički nasrnule na poslanike SDSM i DUI. Pretučeno je nekoliko opozicionih lidera, uključujući i kandidata za novog predsedinka vlade Zorana Zaeva. Ovi incidenti, međutim, nisu doveli do građanskih sukoba, već su ubrzali formiranje vlade koju predvodi do nedavno opozicioni SDSM.

Autor je doktorand na Queen Marry University, London.

Peščanik.net, 09.03.2018.

The post Pismo Beogradu: Kako je pao Gruevski appeared first on Peščanik.

Tagged under: , , ,

Javna sfera i javnost

nedelja, 13 septembar 2015 by
Fotografije čitateljki, Mina Milenković

Fotografije čitateljki, Mina Milenković

U savremenim koncepcijama o javnom mnjenju prepoznaju se tragovi dve misaone tradicije – liberalno-demokratske i utilitarno-demokratske. Te dve filozofske tradicije su na različitim, često i protivrečnim, stanovištima zasnivale promišljanje javnog života. U svakoj od njih nastao je i odgovarajući model za javno mnjenje – u okviru prve, klasični, „diskurzivni“; a u okviru druge, većinski, „agregativni“ model.[1] Ova podela olakšava sistematizaciju ogromnog broja, na prvi pogled veoma različitih shvatanja javnog mnjenja.<a class="colorbox" rel="nofollow" href="http://pescanik.net/javna-sfera-i-javnost/#easy-footnote-bottom-2" title="Nepostojanje teorijskog konsenzusa o „javnom mnjenju“ je opšteprivaćeno stanovište među istraživačima. U čuvenoj enciklopedijskoj odrednici u International Encyclopedia of the Social Sciences citira se više od pedeset definicija koje je prikupio Harvood Childs. Šezdesetih se čak smatralo da bi trebalo prestati sa upotrebom ovog nepreciznog i ambivalentnog termina, ali, zaključuje Emil Dovifat, „koncept jednostavno odbija da umre“. Citirano prema E. Noelle-Neumann (1984), str. 58-59.“>[2] Tokom svoje duge istorijske koegzistencije, različita nasleđa harmonizovana su u raznim oblicima, pa se i bazični modeli pojavljuju u nizu varijeteta. Globalne filozofske i teorijske razlike su, ipak, rezultirale drugačijim analitičkim okvirima i veoma jasnim konceptualnim razlikama. Pošto su oba pristupa u važnim aspektima politički semantizovana i praktične implikacije su im drugačije.

Istorijski starija, liberalno-demokratska koncepcija zaokružena je na teorijskim premisama i normativnim projekcijama filozofije prosvetiteljstva. Nastajala je tokom 18. veka iz pokušaja da se locira subjekt osporavanja apsolutističkog autoriteta, i od tada, neprekidno, snagom normativnog ideala važi kao uzor u vrednovanju javnog mnjenja. Ona naglašava kritički, emancipatorski, libertetski potencijal javnosti. Ima istorijski primat i neki zagovornici ovog pravca vide se kao pioniri u upotrebi termina, pa se zato ponekad naziva „tradicionalnim“ modelom javnog mnjenja.[3] Najuticajniji i teorijski najsofisticiraniji model u okviru ove tradicije razvio je Jürgen Habermas.<a class="colorbox" rel="nofollow" href="http://pescanik.net/javna-sfera-i-javnost/#easy-footnote-bottom-4" title="Osnovne odlike modela Habermas je razvio u svojoj habilitacijskoj tezi iz 1962, koja je kod nas objavljena 1969. pod nazivom Javno mnenje.“>[4]

Počevši od kasnog 18. veka, na tragu filozofije utilitarizma, formira se i drugačije, utilitarno-demokratsko shvatanje javnog mnjenja. U toj tradiciji potencira se konformišući, ograničavajući, stabilizujući karakter javnog mnjenja, a javnost se izjednačava sa celokupnom glasačkom populacijom, što olakšava njeno identifikovanje i izučavanje. To shvatanje presudno je uticalo na razvoj dvadesetovekovnih koncepcija, a pre svega na procvat istraživačkih tehnika i empirijskih istraživanja javnog mnjenja. Jedan od zanimljivijih modela u okviru ove tradicije, zasnovan na teoriji o spirali tišine, razvila je Elisabeth Noelle-Neumann.[5]

Diskurzivni i agregativni model javnog mnjenja razlikuju se u tri glavne dimenzije: prvo, u definisanju subjekta javnog mnjenja („javnost“ kao poseban oblik grupisanja spram „javnosti“ kao ukupne populacije); drugo, u određenju karaktera javnog mnjenja (najistinitije, najkvalitetnije mišljenje o problemu spram najrasprostranjenijeg, opšteprihvaćenog mišljenja); treće, u viđenju uloge i značaja javnog mnjenja u političkom životu (kritička, kontrolna funkcija spram legislativne, stabilizujuće):

(1) Početna razlika tiče se fiksiranja sociološkog referenta, filozofski tematizovanog subjekta otpora i kritike. U prvom modelu javnost je definisana kao posebna socijalna grupa koja formira i politički saopštava svoje mnjenje. Prema drugom, socijalni referent ne postoji kao definisana, čak ni fluidno diferencirana grupa: u pitanju je javno izraženo mnjenje ukupne populacije. U liberalnoj tradiciji se insistira na javno formiranom mnjenju, a u utilitarnoj na javno izraženom mnjenju.

(2) Različito viđenje prirode javnog mnjenja proizlazi iz razlike u definisanju „opšteg dobra“. Liberalni mislioci smatraju javno mnjenje oblikom realizovanja „opšte volje“, koja se ispoljava kroz kontinuirano učešće u javnom rezonovanju i ravnopravnoj debati. U kasnijoj formulaciji, smatra se da javno mnjenje nastaje maksimiziranjem pojedinačnih individualnih volja, odnosno iskazivanjem kroz „vladavinu većine“. Ideja o najispravnijem, najkvalitetnijem mnjenju koje sledi iz „javne upotrebe uma“ i odmeravanja argumenata, u okviru utilitarne tradicije zamenjena je viđenjem javnog mnjenja kao izraza najrasprostranjenije i najprihvaćenije ideje. Takvo mnjenje ne proizlazi nužno iz žive javne debate i aktivnog političkog učešća kao najboljeg mehanizma određivanja opšteg dobra: opšta volja počiva na mišljenju većine koje se izražava u redovnim izbornim procedurama.

(3) Ključna razlika odnosi se na viđenje uloge i funkcija javnog mnjenja. Dok diskurzivni model potencira emancipatorsku, libertetsku, kritičku ulogu, u agregativnom modelu dominira integrativna, legislativna, stabilizujuća funkcija. U okviru potonje tradicije, javnom mnjenju se pripisuje mnogo formalnija uloga u legislativnim i izbornim ciklusima. Ono je jedan od instrumenata harmonizovanja individualnih aspiracija, pojedinačnih i konfliktnih interesa, pa je i jedan od zbirnih pokazatelja opšteg interesa u skladu sa vladavinom većine. Potenciranje konformišuće prirode i integrativne uloge javnog mnjenja približava ovo stanovište tradicionalističkim i konzervativnim viđenjima političkog života koja minimiziraju značaj javnog mnjenja.

***

Javno mnjenje je u obe tradicije utemeljeno na ideji „javnosti“. “Javnost je jedan od onih revolucionarnih koncepata kasnog osamnaestog i ranog 19. veka koji su skovani kao borbeni instrumenti političke propagande u filozofiji prosvetiteljstva… Javnost je socijalni medijum u kome politička vlast mora ne samo da se legitimizuje, već takođe – i ovo je specifična odlika modernog sveta tek od 18. veka – u njemu prvenstveno mora i da se formira.”[6] Uprkos jasnom političkom smislu, međutim, semantički opseg pojma „javnost“ nije najpreciznije određen i često izaziva nedoumice.

Semantička evolucija upućuje na najstariju upotrebu termina da označi suprotnost između javnog i tajnog, sa jedne strane, i javnog i privatnog, s druge. U političkom smislu, javno, u suprotnosti sa tajnim, označava opštedostupno, otvoreno, svima pristupačno. Javno, kao suprotnost privatnom, označava opšte dobro, opštu zainteresovanost, opštu volju. Oba ta značenja su se probila i očuvala u savremenoj koncepciji „javne sfere“ za koju se u našem jeziku, najčešće, koristi termin „javnost“. U tom, najopštijem smislu, termin označava socijalni prostor, domen društvene organizacije od opšteg značaja i dostupnosti.<a class="colorbox" rel="nofollow" href="http://pescanik.net/javna-sfera-i-javnost/#easy-footnote-bottom-7" title="U većini jezika noseći koncept je upravo javna sfera/javni prostor (Public Sphere/Espace Public/Offentlichkeit), dok se u našem jeziku i u ovom smislu češće govori o „javnosti“ – izneti u javnost, na primer. O etimološkim korenima naših konceptualnih rešenja, vidi u LJ. Tadić (1987), str. 13-25.“>[7]

U drugom smislu, „javnost“ označava oblik socijalnog grupisanja, kolektivitet koji je vaninstitucionalni, ali i prepoznatljiv. Razlikuje se od gomile, mase ili publike, iako svi ti oblici predstavljaju “prolazne forme socijalne organizacije”, svojevrsne meahnizme adaptacije i promena kroz koje različite grupe stalno prolaze u procesu formiranja.[8] U ranijim istraživanjima, a pre svega zbog uticaja teorija o masovnom društvu, posebno je bilo važno razlikovati javnost od mase i gomile.<a class="colorbox" rel="nofollow" href="http://pescanik.net/javna-sfera-i-javnost/#easy-footnote-bottom-9" title="Na karakteristike javnosti kao različitog oblika grupisanja u odnosu na gomilu, masu ili publiku ukazao je Robert Park. R. Park (1904/1972). To je kasnije razvio Herbert Blumer. H. Blumer (1946). Znatan uticaj na razvoj koncepta imale su i teorijske rasprave između Waltera Lippmana (W. Lippman [1920], [1925]), čije se studije Public Opinion i The Phantom Public” među prvima bave nekompetentnošću javnog mn,enja, i Johna Deweyja (J. Dewey [1927]), koji u The Public and Its Problems zastupa stanovište da je problem javnog mnjenja neadekvatnost metoda javne komunikacije u savremenom društvu. Te rasprave su već tokom prvih decenija 20. veka nagovestile osnovu trajnih suprotstavljanja ideja o prirodi modernog javnog života upravo sa stanovišta uloge javnosti u njemu. U našoj literaturi, stanovište o javnosti kao posebnom subjektu i javnom mnjenju kao posebnom „nadindividualnom“ fenomenu, a ne prostom zbiru pojedinačnih mišljenja, najdoslednije zastupa Toma Đorđević (T. Đorđević [1975]).“>[9] Javnost se, prema tim shvatanjima formira kao reakcija na „problem“ i odlikuje je spor i racionalna diskusija, dok gomila nastaje kao odgovor na zajedničku emociju.

U trećem smislu, javnost označava svojevrsni „medij“ posredovanja javnih delatnosti. Kao politički princip otvorenosti/publiciteta odnosi se na transparentnost političkog života koja znači da su političke funkcije javne, načini i procedure njihovog obavljanja utvrđeni, a posledice vidljive, zbog čega su i mogući pozivi na odgovornost. Sva ta značenja se u našem jeziku prepliću i daju „javnosti“ smisao koji je prisutan u svakoj od pomenutih upotreba. U odgovarajućem stepenu svako od njih utiče i na određenje „javnog mnjenja“.[10]

Iako od 19. veka teorija reprezentativne demokratije zadobija sve veću podršku, u proceni kompetencija javnog mnjenja nema teorijske jednoglasnosti. “Pristalice liberalnih i demokratskih reformi smatrali su ga za ‘glas prosvećene srednje klase, nosioca progresa i branu od zloupotrebe vlasti’, dok su ga, naprotiv, konzervativniji kritičari shvatali kao potencijalno opasno, plitko i prolazno, mahom neobavešteno, zbog čega ga je, kao političku silu, nužno praktično ograničavati.”[11] Bez obzira na politički pristup, „nova sila“ postala je neizbežna odrednica političkog života: postoji veza između onih koji vladaju i raspoloženja javnosti, jer bez javnosti oni ne mogu da opstanu. Na toj povezanosti razvija se intenzivna javna komunikacija. Ona ispunjava javnu sferu, društvenu scenu na kojoj funkcioniše javnost i na kojoj se formira javno mnjenje. Postaje glavni instrument kojim se javna vlast poziva na odgovornost i polaže račune svom adresatu: javnosti. Kritički publicitet unosi kriterijum transparentnosti i otvorenosti u proces vršenja vlasti i ističe značaj negovanja odnosa sa javnošću. Za vlast postaje i glavni motiv zbog koga teži da dominira u javnoj sferi – da kontroliše medije i manipuliše javnošću.

Formiranje javnog mnjenja, bilo da ga shvatimo kao kolektivni, nadindividualni kvalitet, ili kao puki zbir pojedinačnih mnjenja, zahteva javno rezonovanje i pretpostavlja slobodnu štampu kao ključnu instituciju javne sfere. Formativna uloga štampe u konstituisanju javnosti je često istraživan i dobro dokumentovan proces. To je i jedan od razloga zbog kojih se sloboda štampe smatra konstitutivnim principom zapadnih demokratija. “Poklič za slobodu štampe [je] razlikovno organizaciono načelo modernog evropskog i severnoameričkog sveta, a teorija i praksa javnog artikulisanja mnjenja kroz komunikacione medije nisu samoniklo nastale ni u jednoj drugoj civilizaciji… Čini se jasnim da je pokret za ‘slobodu štampe’ bio najjači u zapadnoj Evropi, gde su feudalne komponente corpus politicum tek postepeno i nevoljko odustajale od borbe protiv graditelja države.”[12] Važnost štampe za sudbinu liberalne, građanske javnosti pokazala se i kasnije, pošto su promene u medijima uticale na prirodu javne komunikacije u kojoj se formira javnost. U komunikaciji posredovanoj elektronskim medijima drugačije se uspostavljaju odnosi u javnoj sferi, a menja se i karakter javnosti. Elektronski mediji formiraju drugačiju političku „publiku“ i drugačiji ambijent za recepciju poruka.

Tradicionalno, mnjenjske teorije reflektuju razlike između mase, gomile i javnosti, ali se mnogo ređe bave odnosima i razlikovanjem između javnosti i publike. Često se pojednostavljeno zaključuje da u masovnom društvu i javnost i publika poprimaju odlike mase i zanemaruje da u izmenjenom kulturnom kontekstu i oni funkcionišu drugačije. Medijska publika nije izgubila sve specifičnosti samo zato što je postala „masovna“, pa je važno prepoznati njenu različitost i u odnosu na javnost i u odnosu na masu.[13] Sa pojavom Interneta, društvenih mreža i mobilnih medija nastaju i novi oblici medijacije. Otvaraju se novi prostori za javnu komunikaciju i drugačije relacije između javne i privatne sfere, a domaći ambijent postaje ključan za razumevanje medijskog uticaja kao važan prostor medijske produkcije. Razmrvljeni monolit masovno društvo/kultura/mediji i novi kontekst postmoderno društvo/popularna kultura/elektronski/novi mediji zahtevao je i da se pitanje značaja medijske publike u javnom životu postavi na drugačiji način.[14]

Fragmentarnost publika koincidira sa fragmentarnošću javne sfere: njena mozaičnost je posledica prodora različitih grupa i svetova u javni domen. Karakter javne sfere promenjen je koliko i priroda subjekata koji se u njoj oglašavaju. To rezultira višeglasjem, različitim diskursima koji izlaskom u javnost polažu pravo na opštost. Ali, dnevno funkcionisanje društva, svakodnevni život, ne zahteva „proveru univerzalnosti“ svakog od njih i tek krizne situacije otkrivaju koliko je ova multi-diskurzivnost važna za opstanak složene socijalne strukture. U autokratskim društvima to je očigledno: ne postoji razvijena i zaštićena javna sfera, pa ne postoje ni uslovi za medijsku autonomiju. Medijska raznovrsnost, bez institucionalnih garancija zaštite, ne znači i medijski pluralizam. Upravo su zato i dalje važni centralni mediji, posebno televizije, čak i kada raste broj medija koji nisu pod kontrolom vlasti. Pošto se raspršena društvena energija medijski najjednostavnije mobiliše, ti mediji postaju važan instrument političke homogenizacije. Čak se i razne specijalizovane „publike“, aktivne na posebnim scenama, relativno jednostavno prenesu na političku scenu iako na njoj uglavnom deluju opsceno.[15]

Fragmentacija publike bila je već uočena kao posledica politike deregulacije, narasle medijske ponude i krize modela javnog radiodifuznog servisa. “Implicitna pretpostavka fragmentacijske teze je to da se ljudi koncentrišu na pojedine medije i kanale, a zanemaruju druge, tako da nema, ili ima savim malo, publike koja se preklapa. Kao posledica toga, različiti delovi društva biraju različite informativne tokove, formiraju različite poglede na svet i vrednosne sisteme. Zajednička osnova iskustva za sve članove društva nestaje, dok se javna sfera razlaže na više fragmentarnih javnosti, čak i ezoteričnih krugova.”[16] Gubitak ove osnove zajedništva je u centru debate o sudbini javnog radiodifuznog servisa koji je tokom druge polovine 20. veka odlučujuće uticao na medijske politike evropskih društava. One su formulisane na pretpostavci „integrisane“ publike i zajedničkog kulturnog i socijalnog okruženja. Tokom poslednje dve decenije 20. veka, sa pojavom mnogih komercijalnih elektronskih medija, preovlađujući model publike postao je „fragmentaran“, što je po mnogim braniocima modela javnog servisa ugrozilo samu prirodu zajedništva. Intenzivne promene medijske regulative u demokratskim društvima zato tragaju za medijskom politikom koja će omogućiti da mediji očuvaju ulogu javnog foruma i da se u obilju medijske ponude formiraju referentni okviri u kojima društva promišljaju i vrednuju teme od javnog interesa.[17] Ovaj normativni zahtev postao je mnogo komplikovaniji sa pojavom Interneta te tehnološkom revolucijom s početka 21. veka.[18]

Iz nove knjige Snježane Milivojević „Mediji, ideologija i kultura“, koja uskoro izlazi u izdanju Fabrike knjiga i Peščanika. Prethodni odlomci: Komunikacija i stvarnost; Hegemonijski mozaik.

Peščanik.net, 13.09.2015.

Ringe ringe raja

subota, 24 januar 2015 by
Fotografije čitalaca, Rade Vilimonović

Fotografije čitalaca, Rade Vilimonović

Izgleda kao da imamo pred sobom spor u kome je reč ombudsmana s jedne strane a reč ministra policije s druge. Istina, imamo i dokumenta, ali su u tom sporu između ombudsmana i ministra policije (pa i ministra vojske) ona od drugorazredne važnosti. Ministar policije spor svodi upravo na to – moja reč protiv njegove (ombudsmanove) reči. On se uzda u silu (baš kao i ministar vojske; sva je prilika da ombudsman nije slučajno ušao u spor sa osobama koje su na čelu resora koji imaju monopol nad silom), koja je, veruje, na njegovoj strani. Zato misli da je dovoljno da kaže da ombudsman greši i proglasi kraj „polemike“ sa njim. Nevolja je u tome što je ministar već jednom uhvaćen u laži te njegova reč više ništa ne vredi. Ostaje puka sila. Ombudsman, pak, po dužnosti mora nastojati da tu silu kontroliše i zadrži je unutar zakonom dozvoljenih okvira. Zato je to u svojoj suštini spor između pravne države i razobručene državne sile. Prvu otelovljuje ombudsman, lice potonje je ministar policije.

Podsetimo se, u centru Beograda došlo je 28.9.2014. do incidenta u kome su učestvovali pripadnici Žandarmerije i Uprave Vojne policije. Sedmorica žandarma isprebijali su dvojicu vojnih policajaca i dva njihova štićenika. Zbog torture i zlostavljanja posle sukoba protiv njih je podneta krivična prijava, kojoj se pridružio i ombudsman. Do ovde, nema spora između ombudsmana i ministra policije. Problem nastaje kada ombudsman iz izjava žandarma i dokumenata Sektora unutrašnje kontrole zaključi da krivičnu prijavu treba podneti i protiv vojnih policajaca. U dokumentima stoji da su žandarmi pribegli (neprimerenoj) sili pošto su bili napadnuti. Taj deo priče je sporan. Naime, tužilaštvo i policija nisu uzeli u obzir ova svedočenja i nisu preduzeli ništa da istraže ponašanje vojnih policajaca. Umesto policije, to je bez ovlašćenja učinila Vojnobezbednosna agencija i tako omela istragu tužilaštva i ombudsmana: VBA je ispitala ostale svedoke i zaplenila snimke incidenta. Time je trebalo staviti tačku na taj aspekt slučaja. Ombudsman je krivičnom prijavom to sprečio.

Za razliku od njihovih kolega, ombudsman je uvažio izjave žandarma i tako se zamerio ministru policije (kao i ministru vojske). S obzirom na to ko su učesnici u incidentu (vojska i policija), očekivalo bi se da razdor unutar vlasti (ako je do njega već moralo da dođe) izbije između dva ministarstva, a ne između ombudsmana i ministra policije (pa onda i vojske). Nadalje, očekivalo bi se da ministar policije pokaže minimalno poštovanje prema osobama koje rade u njegovom resoru i uzme u obzir (makar i sa krajnjom sumnjom) njihove iskaze. Ako one to ne zaslužuju, onda je ceo resor u ozbiljnom problemu. S druge strane, nedopustivo je da ministar vojske ukazuje bezrezervno poverenje osobama koje rade u njegovom resoru i tako ih unapred oslobodi od svake odgovornosti. Ni jedan ni drugi ministar nisu se poneli primereno. Konačno, ministar policije čitavu stvar gura pod tepih tako što „polemiku“ sa ombudsmanom – jedinom osobom koja je razumno prišla čitavom incidentu, pokušala da sagleda činjenice i ponaša se u skladu sa njima – proglašava okončanom.

Ali ni ombudsman ne uzima u obzir baš sve činjenice: on kao da je zaboravio ko su štićenici. U tom smislu, ministar policije ponaša se „razumnije“ od ombudsmana. Jer, nema te činjenice koja se ne može poništiti ili iskriviti ako od krivične istrage treba zaštiti brata predsednika vlade. Da ne pominjemo „lažne“ lične karte i fantomske firme koje otvaraju klonovi predsednikovog brata; usredsredimo se na jedan specifičan manevar ministra policije – kako je on omalovažio i odbacio izjave žandarma? Tako što ih je implicitno okarakterisao kao lažne. Zašto su one, po ministru, lažne? Zato što, kaže on, sve liče jedna na drugu kao „jaje jajetu“. Eto argumenta. Eto osnove da se odbace iskazi žandarma i da se diskredituje ombudsman. Ministar se dakle pozvao na argument – „jajeta“.

Međutim, kada delovi iz ministrovog doktorata liče na delove iz drugih (nenavedenih) tekstova kao „jaje jajetu“, to nije dovoljno da se izvede zaključak o plagijatu. Tvrdnji da je reč o plagijatu očito nedostaje još nešto pored argumenta „jajeta“. Taj argument ovde radi samo kada ga podupire gola sila, koja se obično krije pod plaštom institucija. U slučaju doktorata, sećamo se toga, ministar policije je obznanio (baš kao i sada) da on o tome neće da raspravlja. Za njega je ta polemika (kao i ova) bila završena kada je prva komisija potvrdila da njegov doktorat nije krivotvoren. Slično se ministar policije ponaša i sada: postoji tačna procedura, kaže on, po kojoj se utvrđuje stav ministarstva unutrašnjih poslova. Samo tako utvrđen stav je važeći (kao što je bio jedino važeći i stav komisije da doktorat nije bio krivotvoren). Činjenice su nebitne; bitna je procedura. Ministar tako demonstrira jedno do kraja pervertirano shvatanje pravne države. Iz njegovog ugla toj državi je dopušteno da svojim procedurama proizvodi slike stvarnosti koje protivreče realnosti. On zloupotrebljava poštovanje institucija i procedura kada se poziva na njih: krinka pravne države koristi se tu za rušenje institucija i podrivanje procedura.

Tako se i ovaj put pokazalo da su u Srbiji danas na vlasti osobe koje državu vide kao mašinu za proizvodnju privida koji su njima po volji. Ako se pokaže da su te slike u velikom raskoraku sa stvarnošću – tim gore po stvarnost, misle oni. Ombudsman se, pak, našao u ulozi zaštitnika i pravne države i same stvarnosti (da ne kažemo patetično – istine). Ali, sama stvarnost (istina) tu je manje važna. Ombudsman je, naime, zaustavio proces proizvodnje privida upravo zato što je deo sistema. I to je ono što ministra policije (kao i ministra vojske) najviše pogađa: ombudsman im kvari igračku tako što odbija da se stavi u njihovu službu. Ministra policije ne pogađa istina. Njega (kao i njegovog šefa) pogađa to što na istinu sada (za razliku od slučaja krivotvorenog doktorata) ne može da odgovori savijanjem sistema po svojoj volji i potrebi. Za razliku od pripadnika akademske zajednice koji su to propustili da učine, ovaj put mu se isprečio – ombudsman.

Peščanik.net, 24.01.2015.

Tagged under: , , ,
Tehran, Travel with Pedro

Sve nesporazume oko islamskog i katoličkog šerijata, oko kojih se ovih dana – u jeci rafala iz kalašnjikova u redakciji Charlie Hebdoa – spore najveći teološki umovi našega doba, otklonio je na kraju čovjek od kojega se to najmanje očekivalo.

Branimir Glavaš – pravomoćno osuđen na osam godina zatvora zbog ratnih zločina, pa iznenada oslobođen odlukom Ustavnog suda – objavio se tako na Facebooku zanimljivim statusom: pod propovjedničkim „Ne reci lažna svjedočanstva, jer stići će te Božja kazna“, velečasni Glavaš postavio je fotografiju petorice nepoznatih muškaraca kako se okruženi znatiželjnim mnoštvom klate na vješalima.

Otvorenije prijetnje svjedocima nije lako naći ni u pravosudno mnogo ležernijim kulturama od hrvatske. Ni meksički narko-bossovi, ni kolumbijski karteli, ni afrički trgovci djecom kad prijete svjedocima, ne rade to tako izravno, otvoreno i nedvosmisleno, pod punim imenom, prezimenom, matičnim brojem i fotografijom iz policijske kartoteke. Čak i svirepi kadije Islamske države, kad prijete u svojim video-porukama, rade to dobro zamaskirani crnim potkapama.

Branimir Glavaš nema tih problema. Istog časa kad je saznao da će na slobodu, nekadašnji osječki gospodar života i smrti hladnokrvno je na društvenu mrežu postavio fotografiju javno obješenih ljudi, poručujući „lažnim svjedocima“ da će ih stići „Božja kazna“. U pravosudno uređenijim kulturama od hrvatske, državni bi odvjetnik već protokolirao krivičnu prijavu protiv B. G. (58): izravnijom prijetnjom od ove bilo bi još samo da je svaki svjedok ratnih zločina u Osijeku 1991. poštom dobio dopisnicu s tekstom, recimo, „čim se vratim iz zatvora osobno ću te objesiti o kandelabar na Starčevićevu trgu“, vlastoručno potpisanu s „dipl. iur. Branimir Glavaš, ime oca Ljubomir, JMBG 2309956300109“.

Jedan detalj, međutim, baca posve novo svjetlo na ovu nedvosmislenu prijetnju, i baca ga iz nekoliko podjednako zanimljivih kutova: to je onaj trenutak, tako omiljen među gospodarima života i smrti, kad prijete „Božjom kaznom“. Kako ne bi bilo nesporazuma takve vrste, Glavaš prijetnju potkrijepljuje obrazloženjem nadležnog suda i osmim paragrafom Božjih zapovijedi – „ne reci lažna svjedočanstva“. Zato, eto, uz presudu nije priložio fotografiju bilo kakve smrti – neke recimo bizarne, od gušenja u susjedinom ormaru, ili u jurećem Lamborghiniju omotanom oko bandere, od onih kakve „Božjom kaznom“ nazivamo tek kolokvijalno – već upravo egzekucije izvršene „u ime Boga“, dakle „Božje kazne“ u vrlo pravnom smislu.

Čak i površni čitači novinskih vijesti, oni što gledaju samo slike, znaju naime da je fotografija iz Glavaševa statusa na Facebooku upravo amblematski prizor javnog vješanja u Islamskoj Republici Iranu, u zemlji dakle gdje se smrtne kazne dosuđuju „u ime Boga milostivog“.

Osvijetljena iz tog kuta, Glavaševa prijetnja nudi, rekoh, zanimljivo teološko tumačenje slučaja, ekumenski izjednačujući „njihovog“ i „našeg“ Boga, oba – odnosno, svejednog – nulte tolerancije na grijehe poput lažnog svjedočanstva. Ili su barem takve, dakle nulte tolerancije Njegovi ovlašteni zemaljski opunomoćenici: u Teheranu, na primjer, Iranski revolucionarni sud, a u Osijeku Branimir Glavaš.

Kad se slučaj pažljivo gleda iz tog kuta, moguće je vidjeti i dva manja problema. Prvo, ni u hrvatskom kaznenom pravu ni u katoličkom šerijatu za lažno svjedočanstvo ne postoji smrtna kazna. Iz tog kuta, dakle, Branimir Glavaš se nudi kao hrvatski ajatolah u progonstvu, spreman da svrgne zagrebačkog šaha – ili šahisticu, svejedno – i zavede Islamsku Republiku. Otprilike onako kako je takvu jednu zgodnu malu „islamsku republiku“ s „revolucionarnim sudom“ uredio ranih devedesetih u Osijeku.

Drugi problem je sama fotografija. Slučajno ili ne – pretpostavimo ipak da je slučajno, po pravnom načelu da se u dilemi uvažava okolnost povoljnija za optuženog – Glavaš je presudi za svjedoke priložio fotografiju koja uopće ne prikazuje javnu egzekuciju zbog lažnog svjedočanstva. Slučajno, naime, smrtne kazne za lažno svjedočenje nema čak ni u Iranu: ima je za ukupno osam krivičnih djela – od otmice do ubojstva – ali nema za lažno svjedočanstvo. Slučajno, naime, fotografija koju je Branimir Glavaš postavio pod svoju prijetnju prikazuje javno vješanje petorice muškaraca u Mashadu, na sjeveroistoku Irana, 1. kolovoza 2007. godine: slučajno, naime, tu je petoricu Iranski revolucionarni sud osudio, a dželati na mashadskom gradskom trgu javno objesili – upravo zbog otmice i ubojstva.

Slučajno, dakle, muškarci što se na Glavaševoj Facebook stranici njišu na vješalima osuđeni su za potpuno iste zločine zbog kojih je i sam Glavaš bio u zatvoru.

Iz tog kuta, slučaj poprima obrise zabavnog pravosudnog karambola: Ustavni sud Glavaševu je presudu poništio, između ostalog, i temeljem zanimljive pravne redefinicije Domovinskog rata, po kojoj prije međunarodnog priznanja Hrvatske 8. listopada 1991. nije moglo biti ni Domovinskog rata kao međudržavnog sukoba, ni ratnog zločina kao kršenja Ženevske konvencije, nakon čega se Glavaševi zločini u zabavnom obratu ispostavljaju kao obična građanska ubojstva, bizarna „Božja kazna“, nešto poput gušenja u igri selotejpom ili, štajaznam, neumjerenog opijanja sumpornom kiselinom.

To što vama, međutim, i ne izgleda tako zabavno, stvar je perspektive: iz tog kuta – onog zabavnog – na slučaj zastrašivanja svjedoka gleda, naime, samo Branimir Glavaš. Vama je namijenjen mnogo bolji pogled: onaj odozgo, s kandelabra na osječkom Trgu Ante Starčevića. Odakle iznenađeno svjedočite kako u tom pravosudnom karambolu Glavaš nije jedan od petorice na vješalima, već onaj što vam – jasno, zbog lažnog svjedočenja – izmiče stolac pod nogama.

Globus, 22.01.2015.

Peščanik.net, 23.01.2015.

Puna torba briga

petak, 09 januar 2015 by
Fotografije čitalaca, Ribar Gyula

Fotografije čitalaca, Ribar Gyula

U takozvanim stabilnim državama, kad vlada tokom jeseni kroz parlament progura budžet za narednu godinu, ona može mirno da uživa u vlasti, bar dok se ne primeti da taj budžet neće izdržati tekuće vetrove realnosti. Kod nas to pravilo ne važi, jer su problemi veći od budžeta, a relativna finansijska stabilnost, sama po sebi, ne garantuje dobru budućnost, pa se već danas premijer Vučić i njegovi ministri moraju podsetiti da je torba Srbije krcata velikim problemima i da se protekle, 2014. godine, jako malo odmaklo u pravcu njihovog rešavanja. Ne samo zbog nesposobnosti Srbije da se brzo menja, nego i zbog međunarodnih prilika.

U tom pogledu valja odmah izneti hipotezu da Srbija od predsedavanja OEBS-om (pod ortačkom kabanicom Švajcarske) ne može imati nikakve koristi, pa bi uspeh bio i da se na toj poziciji ne pretrpi neka ozbiljnija politička šteta. Jer ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, možda je dobar za avlijski fudbal, ali nema nikakvo iskustvo na velikom terenu, niti je iza njegovih leđa država relevantna za posredovanje između Rusije i EU (ma koliko to izjavljivale neke evropske diplomate).

Na evropskom putu Srbija je u januaru prošle godine „otvorila“ pregovore u Briselu, a zatim se godinu dana nije dogodilo ništa. Uskoro ćemo zavideti Turskoj koja je posle trideset godina pregovaranja sa EU, već otvorila nekoliko poglavlja – i stala. Srbija je stala i pre otvaranja prvog poglavlja. Na primer, ponovo se govori o „paralelnim institucijama“ na Kosovu, zaustavljena je restitucija konfiskovane svojine nad zemljom, ponovo se odlaže privatizacija, to jest likvidacija 90 najvećih gubitaša iz paketa od 500 firmi „u restrukturiranju“, nijedan sudski proces u vezi ranijih privatizacija nije okončan, sudski sistem je već tri meseca paralisan advokatskim štrajkom, predsednik države pokazuje alergiju prema ustavnim promenama, itd.

Ni od prijateljstva sa Rusijom u narednih nekoliko godina ne treba ništa očekivati, jer se i ona sama nalazi u velikoj ekonomskoj krizi, koja će potrajati sve dok se jednog lepog dana ne oporavi svetska cena nafte. A to ne treba očekivati bar još dve godine, dok ne prođu predsednički izbori u SAD. Uostalom, ima stručnjaka koji smatraju da je vreme nafte, kao jednog od ključnih oruđa svetske politike – na zalasku, pa ni oporavak njene cene verovatno neće biti spektakularan.

To istovremeno znači da će i među investitorima sa Bliskog istoka početi više da se razmišlja o tome gde vredi ulagati petro dolare. Da li, na primer, vredi investirati u prodajne kapacitete i rezidencijalnu stanogradnju u državi u kojoj je recesija postala nepomerljiva slika nesposobnosti za reforme i prilagođavanje modernim vremenima? To jest, vredi li investirati u državu koja se ideološki opire „alijenaciji potrošačkog društva“ i teži „duhovnosti“ (ma šta to značilo), dok njeni popovi voze imperijalne automobile, a glavni propovednici školuju decu u prestižnim koledžima protestantskog severa. Uostalom, vredi se upitati šta će se sa arapskim novcem dogoditi kada uskoro američke kamate krenu u vis i kada ceo svetski kapital pohrli ka Volt stritu?

Iako je sporazum Srbije sa MMF-om navodno utanačen, a budžet za 2015. godinu i pisan „u saradnji“ sa ovom institucijom, osećam izvesnu hladnoću u stomaku od činjenice da je prihvatanje tog sporazuma u Vašingtonu odloženo za februar ili neki drugi prolećni datum. Svetske prilike nisu sigurne, stalno je sve u pokretu, a brzina razumevanja svetskih prilika u Beogradu nije naročita. To bi doista bila loša vest – da nam MMF počne odlagati datum sporazuma, kao inostrani kupci datum ulaska u Smederevsku železaru.

Tanak kadrovski sastav Vučićevog kabineta, koji treba da se suoči sa spomenutim krupnim problemima Srbije, dosada je nekako pokrivan vatrometima samohvale i neukusnim ulizništvom ministara i drugih vrhovnika premijeru, koji je (sticajem okolnosti) bio prinuđen da ih izabere. Istina, ulizništvo je poznato u politici širom planete i kroz celu dubinu istorije, ali je kod nas brzo stiglo do maksimalnog maksimuma, pa bi Vučić navodno mogao biti i „predsednik svetske vlade“ ili „kapiten političkog Bajerna“, itd. Problem je što sistem samohvale traži stalno „dodavanje“, a u Srbiji se prebrzo došlo do granica iznad kojih nije lako poskočiti. A Vučićev kabinet praktično ima ovu i narednu godinu za ozbiljan posao, jer će 2017. godina već biti predizborna, pa je doista pravi čas da se ministri afirmišu i pred narodom, tako da pokažu da su u stanju da menjaju svet u kome toliko siromaški živimo.

Novi magazin, 09.01.2015.

Peščanik.net, 09.01.2015.

Širenje mreže

nedelja, 07 decembar 2014 by
http://goo.gl/q5Hzmn

Prut, šiba, dlan po dečjoj guzi – ne samo što će sve to biti zabranjeno novim Građanskim zakonikom, nego već jeste, kao što smo ovde videli, odavno zabranjeno postojećim zakonima koje Građanski zakonik treba samo da objedini i uskladi. Otkud onda buka i bes koji su se podigli oko pokušaja jednog terapeuta da spreči da se dogodi nešto što se već dogodilo? Kao da nema nikakvog učinka objašnjenje da su pozivi da se suprotstavimo donošenju novih zakona protiv nasilja nad decom besmisleni jer oni, ti zakoni, već važe: terapeutu koji zagovara fizičku kaznu kao opravdanu meru vaspitavanja stiže ili strasna podrška ili ogorčena kritika, umesto jednostavnog pozivanja na zakon. To naravno mnogo govori o tome kako dve strane u ovom pedagoškom sporu doživljavaju svoju državu i njene zakone. Priča se tu, međutim, ne zaustavlja.

Podrška koja stiže terapeutu ne staje kod prava roditelja da tuku svoju decu. (Silno je zanimljivo što se u ovoj raspravi unapred pretpostavlja da se sve porodice sastoje od roditelja i dece, dakle da sva deca odrastaju uz roditelje, i sve što odudara od tog obrasca ili je nebitno pa ne zaslužuje pominjanje ili tako odudara od norme da je gadno na to skretati pažnju.) I sam terapeut i pobornici njegovog vaspitnog metoda idu mnogo koraka dalje: ako se ne dopusti primena telesne kazne u podizanju dece, to će biti direktan udar na „srpsku“ porodicu i praktično njen kraj. Za tim krajem uslediće, naravno, apokalipsa – Srbiju će preplaviti talas nasilja (kao da već nije) i nastaće haos u društvu (kao da ga već nema). Borba za pravo roditelja da telesno kažnjavaju svoju decu tako se pokazuje kao borba za opstanak ugroženog „srpskog“ identiteta i ugrožene „srpske“ zajednice.

Da ovde nije reč samo o porodici, da u stvari govorimo o čitavom nacionalnom kolektivu, pokazuje i terapeutova reakcija na incidente čiji su glavni vinovnici maloletni Romi. Terapeut je objasnio da je nasilje – kao da je reč o svakodnevnim i brojnim pojavama, a ne o izolovanom incidentu koji mnogo više govori o lošem položaju Roma u Srbiji nego o opasnostima koje prete „Srbima“ – kome su izloženi građani Srbije od strane romske dece jednostavna posledica njihove dvostruke zakonske zaštićenosti: maloletni Romi zaštićeni su, kaže terapeut, i kao deca i kao Romi. U pitanje otkuda potreba da se Romi (i deca) štite zakonom, terapeut naravno neće ulaziti, njega ne zanima zlostavljanje slabijeg, on brine uvek i isključivo o pravima jačeg. Taj incident terapeut vešto koristi da pokaže kako zakon, baš kao i u odnosu roditelja i dece, između većinske i manjinske zajednice – dakle, između jačeg i slabijeg – uspostavlja pravni aranžman od koga štetu trpi isključivo većina, koja tako postaje žrtva čiji je opstanak ugrožen.

Priča o opstanku ugrožene zajednice ovde nam jasno pokazuje kojoj vrsti govora pribegavaju terapeut i njegovi (medijski) sledbenici kada zastupaju svoje stavove. Reč je naravno o podizanju moralne panike. To ih, međutim, ne čini nimalo posebnim. Pribegavanje moralnoj panici u pokušaju da se nametnu vlastiti stavovi kao rešenje za pretnje kojima je zajednica izložena svojstveno je i drugim modernim društvima. U Britaniji s kraja sedamdesetih i tokom osamdesetih godina 20. veka, to je bio način na koji je konzervativna vlast postavila osnovu za sistematsko ukidanje ustanova socijalne države. Umesto političke rasprave, moralna panika premeštala je debatu u domen privatne sfere i morala, čime je teret odgovornosti za posledice odluka vlade skidala s vlasti i svaljivala isključivo na građane koji su od njih trpeli najveću štetu. Slično se događa i kod nas.

Najmanje dve i po decenije unazad i u Srbiji se koristi sličan govor. Među najsvežijim primerima je svakako novo istupanje predsednika Srbije u vezi sa pitanjem Kosova. Predsednik će mirno saopštiti da je odricanje od Kosova ravno odricanju od „svega onoga što nas čini Srbima“. To što su izjave terapeuta i predsednika u međusobnoj koliziji, jer pored Kosova „Srbima“ nas, prema predsedniku i terapeutu, čini barem još to što ne pristajemo da se odreknemo prava da tučemo svoju decu – ne znači da se predsednik i terapeut ne slažu. Naprotiv, njih dvojica su u savršenom skladu, jer podržavaju jedan drugog pričama o kolektivnoj ugroženosti, to jest obojica usaglašeno rade na potpirivanju moralne panike. I jedan i drugi upiru prstom u pretnje „našim“ vrednostima i interesima. Obojica sebi daju za pravo da mimo činjenica definišu i te vrednosti i same pretnje i tako, uz podršku medija, stvaraju zabrinutu javnost koja očekuje neku reakciju.

U slučaju britanskog tačerizma, reakcija se očekivala od same vlade i to očekivanje bilo je opravdanje za sve represivniju politiku vlasti. U slučaju predsednika Srbije, uopšte nije jasno ka kome su usmerena očekivanja zabrinute javnosti, jer je – slično slučaju terapeutove pobune protiv donošenja zakona koji su već doneti – Kosovo samostalno i to sa bilo kakvim „odricanjem“ Srbije nema više nikakve veze. Međutim, zahtev samog terapeuta je nešto složeniji i stoga zanimljiviji od izjava predsednika. Ako se za analizu moralne panike ponovo poslužimo primerom Britanije iz osamdesetih, vidimo da su, prema „dežurnim moralistima“, nosioci pretnji bile upravo grupe koje su najviše trpele štetu od mera vlade, a od same države se očekivalo da ih dodatnim prisilnim merama još više disciplinuje ili marginalizuje. Po tom modelu očito funkcioniše terapeutovo upiranje prstom u maloletne Rome. Međutim, nosilac pretnje kada je reč o „srpskoj“ porodici upravo je „srpska“ država: ona donosi zakone koji će razoriti temelj „srpskog“ identiteta, kako ga shvataju terapeut i sledbenici.

Na prvi pogled, reč je o zahtevu koji se može razumeti kao izrazito opozicioni. Terapeut je izneo oštru kritiku vlasti i to upravo iz ugla onih vrednosti do kojih je navodno stalo i samim vlastima. Bezmalo bi se tu moglo raditi o jednom jakom političkom sukobu, u kome država mora da štiti vlastite zakone od kritika koje joj upućuje legitimna opozicija. Legitimnost, naravno, iz ugla tekućih vlasti, proizlazi iz svetonazora koji dele i jedni i drugi. Jasno je, međutim, da imamo samo privid sukoba, u kome od politike nema ni traga. Država će na ovu vrstu kritike lako odgovoriti tako što neće primeniti svoje zakone, kao što ih uostalom u ovoj oblasti uglavnom i ne primenjuje. Njeni kritičari baš to i očekuju, pa je utoliko njihov moralni gnev lažan, jer znaju da preko puta imaju posla sa sličnima sebi. Zato i mogu da formulišu zahtev da se ne usvoji nešto što je odavno usvojeno. Praktično, sa iste ideološke pozicije na kojoj stoji i sama vlast, oni šalju političku podršku državnim telima da i dalje ne primenjuju zakone koji ugrožavaju „srpski“ opstanak. (Kao što se na drugom nivou podržava odbijanje primene sporazuma iz Brisela.)

Reći sad da je moralna panika sredstvo za disciplinovanje javnosti kome najčešće pribegavaju upravo konzervativci, desničari, nacionalisti jednako je tačno koliko je i beskorisno. Jer se time ne rešava problem koji realno postoji, a koji je terapeut precizno identifikovao i na njega ponudio jednostavan i lak odgovor, dakle baš onakav kakav najveći broj ljudi i priželjkuje. Ako bismo sad rekli da to i nije odgovor nego naprosto uteha koja ništa ne rešava, opet ne bismo rekli mnogo. Vrlo često, moralna panika podiže se oko stvarno postojećih problema. Stvarno postojeći problem u Srbiji danas zaista jeste i vaspitavanje dece. Briga za decu jedna je od najjačih briga. Svest o tome da smo odgovorni za budućnost dece u središtu je takve brige. S tim u vezi je i uverenje da od nas zavisi kakvi će ljudi postati deca o kojoj brinemo. Ti ljudi će onda oblikovati budućnost. Ta budućnost nam deluje krajnje neizvesno, upravo poput opisane apokalipse nasilja i haosa. Ali, kaže terapeut, ako tučemo decu, sve će biti u redu, barem onoliko koliko je do nas. Da se oblikovanje budućnosti ovde iz političke arene gde se sklapaju društveni aranžmani ponovo premešta u privatnu sferu i da se teret odgovornosti za oblikovanje društva skida sa političara i svaljuje na građane – sasvim je jasno. Ali, problem ostaje iako to znamo.

Rešenje, međutim, nije isključivo u kritici onih koji nude lažne odgovore i praznu utehu. Ta kritika mogla bi delovati i kao uvreda za ljude koji su se našli u problemu i u očaju prigrlili laka rešenja. S jedne strane, vlasti bi se neprestano morale pozivati da primenjuju zakone i ohrabrivati u tome. S druge strane, ozlojeđenim ljudima, koji imaju jak osećaj da im kontrola nad vlastitim životima, pa tako i briga o deci, izmiče iz ruku, treba dati mnogo više od kritike lakih rešenja koja im pružaju kakvu-takvu utehu da stvari za njih nisu sasvim izgubljene. Poslužiću se ovde slikom jednog poznatog američkog pedagoga: za mnoge ljude stvari izgledaju tako kao da kuća gori. Ako sam duboko zabrinuti roditelj (ostanimo za trenutak i mi pri isključivoj slici porodice) koji strepi za svoje dete, a kuća je – kako me na to upozoravaju „moralni aktivisti“ – u plamenu (kulturno, ekonomski, politički), moram se osvrtati oko sebe i tražiti izlaz. I onda ugledam desničare koji mi viču – skači! Skači, evo je mreža! Ali ja, roditelj, spreman da za svoje dete uradim najbolje, okrenuću se i na drugu stranu, da proverim šta tamo ima. Tamo vidim ljude koji drže nevidljivu mrežu. I oni viču – skači! I još kažu – ne možemo ti ponuditi sigurnu mrežu, moramo da pregovaramo, zato skoči, a o svemu ćemo razgovarati dok padaš. A desničari kažu – evo, to je ono što imamo. U toj situaciji, ljudi koji osećaju da im se životi raspadaju, po svoj prilici skočiće na „desnu“ stranu. Zato se pored kritike moraju dati i odgovori, to jest i sa druge strane se mora raširiti prava mreža.

Baš kao što to radi „desna“ strana, poput terapeuta i predsednika o kojima je ovde bilo reči, stalno treba ponavljati moguća rešenja i realizovati ih koliko je to moguće. To je naročito važno kada govorimo o problemima vezanim za vaspitavanje dece. Motiv za to je očigledan: ne bi trebalo da dozvolimo da nam deca odrastaju u zajednici u čijem se identitetskom središtu nalazi pravo da se fizički kažnjavaju slabiji od nas.

Pescanik.net, 07.12.2014.

Srodni linkovi:

Maja Asanović: Zoran Milivojević – Tuga jedne profesije

Sofija Mandić – Još nasilja

Nenad Stevanović – Pedagogija i kazna

Strahinja Mavrenski: Terapija uvreda – Zoran Milivojević

MODS – Stop promovisanju nasilja nad decom

Strašne slike neće zaustaviti rat

nedelja, 07 decembar 2014 by
Fotograf Martin Adler, ubijen u Mogadišu 2006, foto: Chris Hondros/Getty Images http://goo.gl/Atb3SY

Mesecima posle sukoba u Gazi, prizor koji mi se najdublje urezao u sećanje je ovaj: nalazimo se u prepunoj ambulanti bolnice Al Šifa, čijim se hodnicima prolamaju jauci i zapomaganje. Grupa ljudi okupljena je oko hrpe zavesa, ćebadi i peškira na podu. Zatim ih neko podiže i otkriva šta se nalazi ispod.

Ako ste gledali televizijske reportaže te noći, mogli ste da vidite zamagljena tela šestoro dece. Moj kamerman je snimao lokvu krvi koju neko briše s poda, kao zamenu za ono što ne smemo da prikažemo.

Ali na Tviteru nema cenzure. Ako pratite sukob u Siriji, nekoliko puta nedeljno možete videti strašne slike mrtve dece i njihovih uplakanih rođaka. Ako pratite priču o Islamskoj državi na društvenim medijima, videćete raspinjanja na krst, pogubljenja, odsecanja glava – video snimke i fotografije koje često postavljaju ljudi koji pokušavaju da nas ubede da je Islamska država loša i da i njene borce treba razneti u paramparčad.

Preplavljeni smo slikama žrtava sukoba, koje često objavljuju ljudi koji smatraju da će time odvratiti ubice, razotkriti počinioce ili ilustrovati besmislenost i brutalnost rata.

To je stara iluzija i možemo je precizno smestiti u istorijski kontekst. Godine 1924, nemački antiratni aktivista Ernst Fridrih objavio je šokantnu knjigu pod nazivom „Rat protiv rata!“

Fridrih je za vreme Prvog svetskog rata zatvaran pod optužbom za sabotiranje proizvodnje u fabrici oružja, i bio je žestoki levičar. Do početka 1920-ih, sakupio je bogatu kolekciju fotografija koje prikazuju realnost Prvog svetskog rata. Verovatno su najšokantnje među njima slike unakaženih lica preživelih vojnika.

Ali tu su i dokumentovani dokazi o brutalnosti rata: ushićeni nemački vojnik veša nekog sveštenika, neuhranjeno jermensko dete, uz propratni citat nemačkog političara koji kaže: „Svaka milost ukazana nižim rasama predstavlja zločin protiv naše misije“.

I sam Fridrih se često upuštao u otvorenu propagandu: fotografija „tate“ koji ponosno pozira u uniformi prilikom regrutacije, a pored slika njegovog raskomadanog tela tri nedelje kasnije, uz kometar: „Nije za porodični album“.

Iako je bila praćena cenzurom i tužbama, Fridrihova knjiga je doživela 10 izdanja pre nego što su je nacisti zabranili. „Međunarodni antiratni muzej“ koji je Fridrih otvorio u privatnoj kući u Berlinu zatvorili su 1933. Hitlerovi SA jurišnici i od njega napravili mučionicu.

Fridrihovo delo je bilo prekretnica. Pre ove knjige, ratni prizori bili su pod apsolutnom cenzurom tokom sukoba, dok su ih u mirnodopskim uslovima mediji ublažavali pozivajući se na „ukus i pristojnost“.

Knjiga „Rat protiv rata!“ – čiji je reprint ove godine u Velikoj Britaniji objavila Mirovna fondacija Bertrand Rasel – postavlja relevantno pitanje: zašto prikazivanje jezivih ratnih prizora ne sprečava rat? U sukobu poput izraelsko-palestinskog, obe strane smatraju da moraju da se bore. Drugi ratni sukobi su pitanje izbora. Profesionalni vojnici znaju za šta se prijavljuju. Jedan dan proveden na kursu prve pomoći, čak i uz lažnu krv koja šiklja iz gumenih protetičkih rana, dovoljan je da ilustruje kako će sve to izgledati.

Što sam bio bliži ratnim sukobima i ljudima koji ih trpe, to je bilo jače moje uverenje: ništa što saznamo o ratu ne može da nas odvrati od njega. Zapravo, za ovih 90 godina od izlaska Fridrihove knjige, usavršili smo strategije za ublažavanje strašnih osećanja koje takve slike bude.

Suočeni sa užasnim nepravdama, unapređujemo protetičku tehnologiju i plastičnu hirurgiju. Suočeni sa smrtonosnim oružjem – razvijamo dronove i oružje na daljinsko upravljanje koje štiti naše vojnike. Profesionalizujemo armije i usavršavamo oporavak ranjenika.

Pored toga imamo i međunarodno pravo. Danas nema sukoba u kome neko nekog ne optužuje za kršenje Ženevske konvencije. Implicira se da je rat koji se vodi po pravilima žalosna činjenica, ali da je regularan. Umesto šovinističkog rečnika koji je Fridrih ismevao, imamo tehnokratski jezik: kolateralna šteta, civilne žrtve vredne žaljenja.

Na kraju, dok je Prvi svetski rat započet bez poznavanja ratnih strahota, do sredine dvadesetog veka zaraćene strane su savladale tehniku upotrebe slika žrtava za podstrekivanje ljudi na rat.

Ali zašto onda izveštavamo o ratu? Prošle nedelje sam prisustvovao dodeli nagrada Rori Pek, gde je moj producent iz Gaze Khaled Abu-Gali osvojio nagradu Martin Adler za svoje reportaže za Channel 4 News. Svečana sala je bila puna ljudi koji rizikuju živote da bi snimili zastrašujuće prizore ranjavanja, surovosti i smrti, i direktora medijskih kuća koji ih šalju u rat da bi to činili.

U čitavoj novinarskoj branši raste frustriranost ne samo zato što novinari postaju legitimne ratne mete, već i zbog toga što nepoverljiva publika necenzurisane ratne prizore počinje da gleda kao možda lažne, krivotvorene ili propagandne.

Martin Adler, švedski fotograf koji je ubijen u Mogadišu 2006, imao je poseban pristup slikama rata. On je snimao apsurdne ljudske situacije, razoružavajuću iskrenost boraca i pokazivao besmislenost sukoba, a ne unakažena lica.

Mnogi Nemci su dvadesetih i tridesetih godina poverovali, uprkos strašnim fotografijama, da je rat oličenje najplemenitijih i najuzvišenijih aspekata ljudskog života, i da je rat najviši stadijum tehnološke modernosti i moralne slobode. To je još uvek opasniji mit od ideje da je rat bezopasan, zabavan ili junački poduhvat. Adler i drugi poput njega znali su da je važnije prikazati apsurdnost rata nego povrede koje on izaziva.

Ne sumnjam da su ljudi koji su se tiskali oko tela one dece u bolnici Al-Šifa smatrali da je rat koji vode pravedan. Ali njihov kolektivni uzdah nad ovim prizorom me je uverio da su u tom času izgubili svaku iluziju o svom učešću u jednom veličanstvenom sukobu.

Ratni izveštaji ne treba samo da nam pokažu mrtva tela. Treba i da nas edukuju o apsurdu i besmislu ubijanja.

Paul Mason, The Guardian, 23.11.2014.

Preveo Ivica Pavlović

Peščanik.net, 07.12.2014.

Ruski otpor globalizaciji

sreda, 03 decembar 2014 by
Шарик graffiti http://goo.gl/JzCovY

Jednog martovskog jutra 2014. Evropljani su se probudili u Putinovom svetu. Odjednom mir više nije bio prirodno stanje stvari. Međunarodni sporazumi i institucije su prestali da štite njihove državne granice. Sa šokom su otkrili da ekonomska međuzavisnost može biti izvor velikih nesigurnosti i da je post-hladnoratovski poredak srušen.

Igre Kremlja sa raspirivanjem i smirivanjem sukoba u Donjeckom basenu kod mnogih zapadnih komentatora su izazvale strah da se Evropska unija pretvara u poslovičnu žabu u loncu sa vodom koja se zagreva, sve dok žaba, ne sluteći opasnost, ne bude živa skuvana.

Postoji li način da evropski lideri zaista shvate Rusiju? Da li su u stanju da razaznaju smisao napada Kremlja na evropski poredak? Da li je ovo novi ili stari hladni rat, da li agresivno rusko ponašanje treba posmatrati kroz klasičnu geopolitičku prizmu, ili se iza aneksije Krima krije nova konzervativna ideologija Moskve?

Razumevanje Rusije je uvek bilo teško, ali gledanje filma „12“ Nikite Mihalkova svakako pomaže. U pitanju je klasično ideološko delo. Nimalo loše, iako malo poduže. Ovaj film je sniman za zapadnu publiku, sa namerom da dovede u pitanje liberalne vrednosti zapada i njegovu interpretaciju Putinove Rusije. Početna situacija je slična onoj iz filma „12 gnevnih ljudi“ Sidnija Lameta, snimljenom pre pedeset godina, u kojem je mladi Portorikanac optužen za oceubistvo.

Njegova krivica je nesumnjiva, svedoci su dovoljno pouzdani, a svi porotnici naklonjeni brzom donošenju presude – sve dok jedan od njih hrabro ne istupi s predlogom da dublje razmotre slučaj i makar uzmu u obzir mogućnost da je mladić nevin. Ovaj film je klasično delo američkog liberalizma – simfonija u slavu moći pojedinca da se izbori za istinu, u ime osnovane sumnje, u ime razložne rasprave, poštovanja činjenica i trijumfa pravde. Snimljen je u Makartijevo doba i vatreno brani američke liberalne vrednosti.

U rimejku Mihalkova, mladi Čečen optužen je za ubistvo svoga očuha, oficira ruskih specijalnih jedinica, koji je dečaka spasao nakon što su mu roditelji poginuli u sukobu i doveo ga u svoj stan u Moskvi. Priča počinje kada se dvanaestorica porotnika (svi su muškarci) povlače u improvizovanu porotničku prostoriju – školsku gimnastičku dvoranu. Kao i u Lametovom filmu, slučaj je naizgled čist kao suza, ali jedan usamljeni porotnik izražava sumnju. Porotnici počinju da raspravljaju otkrivajući svoje karaktere. Dok napolju pada mrak a sneg prekriva ulice, oni preispituju i rekonstruišu slučaj. Ali stavove porotnika neće promeniti argumenti, već njihova iskustva. I u pronalaženju pravde im neće pomoći istina, već saosećanje.

Završetak ruskog filma bitno se razlikuje od američkog originala. U interpretaciji Mihalkova nije važna pobeda pravde, već dečakova sudbina: jasno je da će ga, ukoliko bude oslobođen, ubiti prave ubice njegovog očuha. Zato bivši oficir KGB-a koji govori kao predsednik Putin (alter ego Nikite Mihalkova) postavlja pred porotnike izbor: ili da nevinog dečaka zadrže u zatvoru kako bi mu spasli život, ili da se posvete njegovom spasavanju u slučaju da bude oslobođen. I sasvim očekivano, brigu o dečaku preuzima bivši oficir KGB-a.

Čečenski dečak je ovde metafora za postkomunističku Rusiju – postimperijalno siroče, osuđeno na propast u globalizovanom svetu, ako neko ne preuzme brigu o njemu.

Izgradnja „države-tvrđave“, „tvrđave-identiteta“ – tvrdokorne države koja može biti integrisana u globalnu ekonomiju samo ako joj je unutrašnja politika odsečena od spoljnih uticaja – bila je glavni cilj Putinovog državotvornog projekta od njegovog dolaska na vlast.

U post-hladnoratovskom periodu, Evropa se pokazala nesposobnom da razume Moskvu. Ta nesposobnost da se proceni silina ruske ozlojeđenosti evropskim poretkom, ukorenjena je u evropskoj sklonosti da rusko-evropske odnose posle hladnog rata posmatra kao obostrano korisnu igru, u kojoj je Evropa dobroćudna, vegetarijanska sila, koju niko razuman ne može da doživi kao pretnju.

Sve do aneksije Krima, zapad je verovao da Rusija zna da gubi ako ugrozi međunarodni poredak, a posebno ako dovede u pitanje nepovredivost međunarodno priznatih granica, od kojih zavisi i bezbednost evropskog izloženog jugoistočnog krila. Evropski lideri su uspeli da sebe ubede kako se iza zatvorenih vrata Kremlja Rusija zaista plaši jedino Kine i širenja radikalnog islama, a da su njene beskrajne jadikovke u vezi sa uvećanjem NATO saveza ili američkim protivraketnim postrojenjima u Evropi prosto populistička zabava za domaću TV publiku. Pokazalo se da su ove pretpostavke bile pogrešne.

Evropski lideri i preovlađujući stavovi u Evropi postali su žrtve sopstvenih pojednostavljenih i karikaturalnih predstava o prirodi i kapacitetu Putinove elite. Istinite priče o sveopštoj korupciji i cinizmu koje su stizale iz Rusije, navele su ih da poveruju da Putinovu elitu zanima samo novac i da ona neće učiniti ništa što bi joj ugrozilo poslovne interese. U očima zapada, ruski lideri su bili lupeži, mada sa razvijenom ekonomskom svešću.

Slika Rusije kao Rusije Inc. ispostavila se pogrešnom. Ruska elita jeste pohlepna i korumpirana, ali isto tako sanja o Velikoj Rusiji i priželjkuje trijumfalni povratak Rusije na globalnu scenu. „Putin je sovjetski čovek“, napisao je bivši predsednikov savetnik Gljeb Pavlovski, „koji je sebi postavio zadatak da odigra revanš sa zapadom, ne u glupom vojnom, već u istorijskom smislu.“

Sada je opšte mesto da je, što se spoljne politike tiče, Rusija revizionistička sila, ali Putinov revizionizam ide mnogo dublje od pukog repozicioniranja Rusije u svetskoj politici. Rusko rukovodstvo više ne veruje da je kraj Sovjetskog saveza bio istorijski neizbežan. Radije misli da je to bila posledica nesposobnosti tadašnjeg rukovodstva i spremnosti ruskog društva da „proguta“ zapadnu priču.

Putin je uveren da je kvalitet lidera ono što određuje uspeh ili propast nacija. Ako su do juče pripadnici ruske elite pokušavali da uče iz zapadnih iskustava, to više nije slučaj. Zanimljivo je primetiti da jedan od najliberalnijih članova ruske vlade, Igor Šuvalov, kaže da je leto proveo čitajući o Kosiginovim reformama iz sedamdesetih.

Posle 1989. Rusija je pretrpela dvostruko poniženje ispavši gubitnik u svetu koji se predstavljao kao svet bez gubitnika. Ali te godine samo je 13% građana Rusije verovalo da njihova zemlja ima spoljne neprijatelje; danas u to veruje njih 78%. Ono što evropski lideri nisu uspeli da shvate jeste da, iako je tek poneki Rus čeznuo za povratkom u sovjetski komunizam, većina je bila nostalgična za vremenom kada je Sovjetski savez bio super-sila, „država vredna poštovanja“, neporažena u hladnom ratu.

I mada su građani Rusije tokom celog tog perioda bili skloni da Evropsku uniju posmatraju kao razumnu i miroljubivu silu, ruska elita je u isto vreme evropsku spoljnu politiku shvatala kao puki instrument američke strategije očuvanja vlastite hegemonije u regionu. Kriza u Ukrajini i državna propaganda Kremlja koja ju je pratila, uspele su da stav Putinove elite učine stavom ruske javnosti.

Prema nezavisnom Levada centru, u septembru 2014. godine samo je 19% ruskih građana imalo pozitivan stav o EU. U tom smislu, Putinovi potezi nalikuju na devetnaestovekovnu rusku imperijalističku politiku, a zapravo su deo dvadesetprvovekovnog svetskog otpora globalizaciji. Pretnju koja dolazi sa zapada Putin definiše više kao pretnju ruskom političkom identitetu, nego pretnju ruskom teritorijalnom integritetu.

Njegov improvizovani ukrajinski gambit bolje objašnjava strah Kremlja od promene režima putem daljinski kontrolisanih uličnih demonstracija, nego njegov strah od ekspanzije NATO saveza. „Occupy Crimea“ bio je logičan odgovor moskovskim demonstrantima iz pokreta „Occupy Abai“. Upravo unutrašnja politika Kremlja najbolje objašnjava moskovski spoljnopolitički revizionizam. Putinov ugovor sa društvom, zasnovan na neprekidnom poboljšanju materijalnog položaja prosečnog ruskog građanina u zamenu za njegovo potpuno povlačenje iz politike, propao je tokom moskovske zime nezadovoljstva 2012. Ruska ekonomija je zapala u stagnaciju, a rusko društvo se ispolitizovalo.

Iz perspektive Kremlja, koren ranjivosti režima leži u kulturološkoj i finansijskoj zavisnosti ruske elite od zapada. Zato je nacionalizacija elita postala Putinov glavni cilj. Otvoreni sukob sa zapadom bio je strategija koja je usvojena mnogo pre pada Viktora Janukoviča, sa namerom da se zapad skandalizuje, a Rusija ekonomski, politički i kulturno izoluje. Putinov progon seksualnih manjina i aneksija Krima stranice su istrgnute iz istog scenarija. Putin je sâmo postojanje post-hladnoratovskog evropskog poretka shvatio kao pretnju strateškim interesima Rusije.[1]

Šta bi onda mogao da bude praktični zaključak čitanja ruske spoljne politike kao sentimentalnog romana o gordosti i predrasudama, nesigurnosti i nafti? Moji preliminarni zaključci su da:

Prvo, za razliku od devedesetih godina prošlog veka, u ovom trenutku slabija Rusija ne bi značila i manje agresivnu Rusiju. Možemo da očekujemo da će pogoršanje ruske ekonomije biti podsticajno za još agresivnije ponašanje, posebno imajući na umu da su „hibridni rat“ i „kontrolisani haos“ omiljena oružja Kremlja.

Drugo, nerealno je očekivati da će sankcije dovesti do promene režima, barem ne na kraći i srednji rok. Što je još važnije, nerealna je pretpostavka da bi post-putinovska Rusija bila i prozapadna Rusija. „Nemoguće je proceniti kada će ovaj režim pasti“, primetio je Putinov bivši savetnik Gljeb Pavlovski, „ali kada padne, zameniće ga njegova kopija“. Evropski lideri bi napravili ogromnu grešku ako bi poverovali da Rusijom mogu da se bave na način na koji su se devedesetih godina bavili Srbijom.

Treće, ne treba ni precenjivati stratešku prirodu ruskih poteza. Rusija nema strategiju, već samo taktiku, „paradiranje“ i izolacionistički impuls.

Četvrto, ne treba potceniti silinu (moralnu silinu) ozlojeđenosti Rusije post-hladnoratovskim poretkom. Nemoguće je ponovo se povezati sa Rusijom pukim insistiranjem na činjenici da je post-hladnoratovski svetski poredak bolji od prethodnog.

EU i Rusija zaista žive u različitim svetovima i ovoga puta se ne nadmeću u tome da pokažu koji je od tih svetova bolji, već koji je od njih stvaran.

eutopia, 24.11.2014.

Preveo sa engleskog Zoran Trklja

Peščanik.net, 03.12.2014.

———–

  1. Možemo da spekulišemo o istorijskim paralelama sa anti-kosmopolitskim tendencijama raznih ruskih vladara. Kad god se Rusija otvori prema svetu, nastupa trenutak panike i autoritarni vođa histerično menja kurs i strmoglavljuje se u izolacionizam. Nešto slično dogodilo se posle pobede Rusije u ratu sa Napoleonom u 19. veku. Staljin je 1946. pokrenuo ozloglašenu kampanju protiv kosmpolitizma, a stotine hiljada sovjetskih vojnika poslato je u logore zbog straha režima da su videli previše Evrope. Možda i danas prisustvujemo nečem sličnom, iako manje ubilačkom?
Tagged under: , , ,

Suveniritet

nedelja, 23 novembar 2014 by
Heron at Fairhope http://goo.gl/n0xZgE

Poštovana gospođo Rimac,

prije nekoliko dana ljubazno ste mi, u svojstvu gradonačelnice Knina, poklonili hrvatsku zastavu koja se dotad vijorila na kninskoj tvrđavi, a u znak potpore što me je naša zajednička stranka, HDZ, kandidirala za predsjednicu Republike. Dirnuta trenutkom, ja sam taj poklon prihvatila i srdačno se zahvalila. No sada, nakon što su mi se utisci slegli, smatram da sam pogriješila i da to nisam smjela učiniti. Držim da je Vaša greška još veća, jer ste me nespremnu naveli na jedan nepriličan čin, znajući da ću u ozračju predizbornog skupa, kao dobro odgojena osoba, nasjesti na Vaš darovni aranžman. Stoga sam odlučila da Vam poklonjenu zastavu vratim, te Vas ovim putem molim da se dogovorimo kada i gdje da to obavimo.

Srdačan pozdrav, Kolinda Grabar Kitarović

* * *

Draga Kolinda, ne razumijem zbog čega mi želiš vratiti zastavu, ako je taj poklon bio izraz posebne časti i poštovanja. Osim toga, nisam te ja mogla ‘nespremnu navesti na jedan nepriličan čin’ kad dobro znaš da se radilo stranačkome dogovoru u kojem si i sama sudjelovala. Nije mi jasno što činiš. Tražim objašnjenje.

Srdačno, Josipa Rimac

* * *

Poštovana gospođo Rimac, ako tražite objašnjenje, rado ću Vam ga dati. Smatram, dakle, da je zapanjujuća količina nepoštovanja prema simbolima hrvatske države kojeg ste kao HDZ-ova gradonačelnica pokazali. O zastavi govorite kao o nekakvoj vrsti suvenira. Kao da ste svojoj stranačkoj prijateljici poklonili licitarsko srce ili, da još dalje karikiramo, drvenu čaplju. U Vašoj interpretaciji stijeg s kninske tvrđave tako ima status drvene ptice ili magarčića. Državna zastava nije politički suvenir, gospođo gradonačelnice, pogotovo nije suvenir bilo koje stranke, pa ni HDZ-a. Odnosom prema barjaku s tvrđe iznad Knina, njegovim skidanjem, prisvajanjem i poklanjanjem, ponizili ste simbol hrvatske državnosti i simbol oslobođenja Hrvatske. Stijegu s Knina nikako nije mjesto u bilo kojoj privatnoj vitrini, pa ni mojoj, čak ni ako bih sutra zaista postala predsjednica Hrvatske. Kao žena s višegodišnjom karijerom u diplomaciji, znam da se državne zastave ne poklanjaju kao bombonijere.

Srdačno, Kolinda Grabar Kitarović

* * *

Dragi Tomislave, Kolinda želi da mi vrati zastavu koju sam joj, prema dogovoru, poklonila. Poslala mi je dva mejla u kojima me nesnosno prca u glavu. Argumenti su joj strašni, kao da je te dopise pisao Ivo Josipović. Meni se čini da je ta žena malo šenula. Što da radim?

Josipa Rimac

* * *

Draga Josipa, ne znam koji je klinac Kolindi. Sad ću je nazvati da provjerim. Vraćanje zastave ne dolazi u obzir! Javit ću se.

Karamarko

* * *

Draga Josipa, Tomislav me maloprije obavijestio da si od mene primila neke mejlove neprimjerena sadržaja. Zanemari to, jer ti ja nikakve mejlove nisam slala! Radi se o sabotaži! Pretpostavljam da to rade neki Josipovićevi hakeri, služeći se mojom lažnom mejl-adresom. To je njegova prljava kampanja!

Kolinda

* * *

Josipa, Kolinda kaže da ona nije slala mejlove. Očito nam neki hakeri pokušavaju smjestiti. Izgleda da je Josipović zaigrao najprljavijim sredstvima! Angažirao sam svoju ekipu iz policije, iz odjela za elektronski kriminal, da otkriju tko to radi. Jebat ćemo im mater!

Tomislav

* * *

Tomislave, Kolinda, sad čitam Jutarnji list i otkrijem nevjerojatnu stvar. Onaj dopis u kojem mi je Kolinda NAVODNO objašnjavala zbog čega mi NAVODNO želi vratiti zastavu, to je ustvari komentar Jelene Lovrić! Ona također spominje licitarska srca, drvene čaplje i magarčiće. Čak navodi i bombonijere. Sve je isto od riječi do riječi! Strašno! Ne možeš vjerovati koliko se hrvatsko novinarstvo srozalo. Znala sam da Lovrićka u Jutarnjem piše u Josipovićevo ime, ali tko je mogao pretpostaviti da u njegovo ime piše i privatnu elektronsku poštu?! I to tako da se preko lažne mejl-adrese predstavlja kao Kolinda?! Sad ću nazvati redakciju Jutarnjeg i napit im se krvi!

Josipa

* * *

Josipa, Kolinda, ništa ne poduzimajte! Moji ljudi iz MUP-a su otkrili da lažne dopise nije slala Lovrićka. Nego neki Vibor Ivančić (55), više puta osuđivan. Jel neko možda čuo za njega?

Tomislav

* * *

Poštovana Kolinda, Josipa i Tomislave, dužan sam se uključiti u vašu diskusiju. Udruga za zaštitu digniteta tradicionalnih hrvatskih suvenira, koju predstavljam, preuzima odgovornost za lažnu elektronsku poštu. Mi smo poslali dopise gospođi Josipi i potpisali ih imenom gospođe Kolinde da bi ih ona ozbiljnije shvatila. Ispričavamo se zbog nastale neugodnosti. Namjera nam je bila u budućoj vladajućoj stranci potaknuti raspravu o sustavnome kriminaliziranju i obezvrjeđivanju hrvatskih suvenira. Više o našim aktivnostima možete saznati na našim portalima drvenacaplja.com i magarcic.hr. Stav naše Udruge je da svatko tko javno tvrdi kako je trobojna krpa važnija od drvene čaplje i magarčića, o licitarskom srcu da ne govorimo, na najgrublji način ponižava simbole hrvatskog državnog suveniriteta, a time i hrvatsku državu. To što su vas dopisi uznemirili, potvrda je da dijelite naše mišljenje. Zahvaljujemo na suradnji.

V. Ivančić

* * *

Gospodine Ivančiću! Vi ste jedan obični kriminalac i terorist! Na takav način preuzimati moj identitet, i to usred izborne kampanje, potpuno je nedopustivo. Zato ću protiv vas podnijeti kaznenu prijavu. Može vas biti sram!

K. Grabar Kitarović

* * *

Poštovana Kolinda, još jednom se ispričavam zbog nastalih neugodnosti. Ponavljam, važno nam je bilo samo da otvorimo diskusiju o problematici hrvatskoga državnog suveniriteta, kako bismo kroz raspravu došli do osnovnog pitanja.

V. Ivančić

* * *

Kojeg to osnovnog pitanja?

T. Karamarko

* * *

Što radi hrvatska zastava na kninskoj tvrđavi?

V. Ivančić

UVREDE & PODMETANJA

Novosti, 22.11.2014.

Peščanik.net, 23.11.2014.

Viva la muerte!

petak, 14 novembar 2014 by
Beograd © Jim Sumkay http://goo.gl/r3eIHK

Spava Srbija bez snova. Spava u indiferentnom mraku slabo grejane balkanske krčme, već dugo bez svetiljke, a i prekidač je nestao.

Spavaju sela po Srbiji, spavaju preostali starci u dobro očuvanom sutonu. Spavaju predgrađa škiljavih svetala. Blješti u centrima gradova. Sjaj, muzika, žamor, ali sve je to samo buka spavača, ushićeno, razjareno ili pijano hrkanje.

Spavaju narodni izaslanici u skupštini, vlast vlada bez snova, kroz košmarnu obamrlost sveobuhvatnog vladalačkog dremeža. Spava dično činovništvo; kad se na tren probudi, ono bi da jede, pije, bije i radi na sebi, plagirajući ionako prežvakane reči bez misli. Cvet palanke Srbije, inteligentsya naša, spava mrmoreći stalno iste prisilne priče o usudu, (ne)slobodi, pravdi i nepravdi.

Spavamo, čmavamo.

Ritne se uspavana moja zemlja tek dvaput mesečno, kad primi sve tanju penziju ili platu. Bez snage, no iz navike, nemoćnog besa ili straha. Izjavi kroz san ili škrabucne po internetu štogod kad joj obamrlost oslabi zbog preglasne opomene gospodara naših života i smrti – da je vreme za rad bez snova, cilja i smisla. Inteligenti naši, rasanjeni tu i tamo neodoljivim šarmom malih razlika, napišu domaći iz lektire – nešto navodno otrovno, a redovno otužno, pripisujući ljudima kojih više nema, misli i reči od kojih se ne mogu braniti. Jer, inteligenti pišu uglavnom o ljudima koji su bili budni, dok su oni čmavali bez utopije.

Budni su bolesni, hladni, gladni, oni u strahu zbog sadašnjosti i budućnosti ljudi koje vole. Budni su oni bez šanse da išta promene. Autoriteti, a ovde se pod njima podrazumevaju političari (profesionalci ili amateri, u oba slučaja diletanti) ne bdiju, već kroz nemirni san, čuvaju. Mi čuvamo rasnu i političku čistotu. Uzgajamo u našim političkim leglima samo Vučića, vučiće i pasminu SOP (srpski odbrambeni pas).

I nema nikog nalik Brehtu da zavapi, ali tako da se ne zaboravi lako: O Srbijo, bleda mati, ala su te prespavali tvoji sinovi (i kćeri). Prespavali smo zla koja smo učinili drugima, sebi, otčmavali smo ratove, ubistva, progone, sopstvene živote i nije nam dosta, još nam nije dosta, nikad nam nije dosta.

Šta nas može probuditi i održati budnim? Nagon za samoodržanjem? Mogao bi, da odavno nije postao nagon za samoočajanjem. Zahtev za osnovnom pravdom? Mogao bi, kad pravda u našoj sanjivoj percepciji ne bi bila podeljena: viša, gotovo božja pravda za nas, a vulgarna, za sve druge. Radost života? Da, ali čmavanje i nije neki život. Interes? Da, kada bi se mogao doseći spavanjem. Hamletovska dilema, sve zajedno sa: „Umreti, spavati, možda sanjati“? Da, ali čmavanje i dileme se uzajamno isključuju. Okruženje? Da, kad ratovi za naftu i zbog nafte ne bi bili sve bliži, a izbeglice – što brojnije i drugačije, to neprihvatljivije. Rusija? Da, kad se i tamo ne bi beskrajno spavalo. Zapad? Da, kada bi utopija tamo bila in. Sam čemer čmavanja? Ako razumemo koliki je to čemer.

Trgnemo se iz čmavanja u euforiju tek kad nam vrate optuženog ratnog zločinca bez suda i presude, da bez priziva i savesti dreknemo „Pobedili smo!“ A onda taj, nama povraćeni, hitno obelodani da će rušiti vlast, a kao svoj program (rušenja ove vlasti) ozareno ponovi svoju radost i sreću zbog ubistva premijera Đinđića – jedne od najvećih trauma naše novije političke istorije (držala nas budnim čitavih nekoliko nedelja!). Dobismo tako ponovo, posle više od decenije, prost i jasan politički program: Viva la muerte! Hoće li nas ovaj program održati budnim ili gurnuti u čvršće čmavanje? Još nismo skliznuli u varvarstvo ako pre obamiranja uzmognemo da šapnemo (naravno sami sebi, jer jedino đavo ovde nikad ne spava) – možda ćete pobediti, ali nećete ubediti (Unamuno).

Peščanik.net, 14.11.2014.

Kolinda i generali

nedelja, 09 novembar 2014 by
Repetition drawings, Antoine Desailly http://goo.gl/Mg1ygd

Nakon debakla vezanog uz „komuniciranje“ svojeg profesionalnog odnosa s NATO paktom, Kolinda Grabar Kitarović malo je došla k sebi i ispričala se javnosti što joj je prodavala maglu. Predsjednička kandidatkinja, sjetimo se, najprije je obznanila da se zbog plemenitih rodoljubnih motiva odrekla „respektabilne međunarodne karijere“ i unosne funkcije pomoćnice glavnog tajnika NATO-a, e kako bi se vratila u domovinu, postala predsjednica države i spasila zemlju od gladi i neimaštine, a onda je otkriveno da zapravo nije dala otkaz u NATO-u, već joj je glavni tajnik Anders Fogh Rasmussen odobrio neplaćeni dopust. „Nisam to iskomunicirala kako treba“, rekla je pred TV-kamerama poslije nekoliko dana uzaludnog muljanja. „Priznajem tu pogrešku i žao mi je zbog toga.“

No, da bi iskoračila iz pasivne pozicije, gospođa Grabar Kitarović istom je prigodom izložila svoju novu inicijativu: kad postane predsjednica, kazala je, rehabilitirat će generale koje je prije četrnaest godina umirovio tadašnji šef države Stjepan Mesić, nakon što su dotični sastavili otvoreno pismo s optužbom da političke vlasti „kriminaliziraju Domovinski rat“. „Oni se ne mogu vratiti u aktivnu službu, međutim, namjeravam njih i cijeli Generalski zbor pozvati u svoje vanjsko savjetodavno tijelo“, izjavila je gospođa Grabar Kitarović. „To što su oni radili tada bila je obrana časti i dostojanstva, ali učinili su pogrešan korak – nisu trebali pisati pismo. Međutim, mislim da se kao država ne možemo odreći njihova znanja.“

Taj je istup izazvao stanovitu zbunjenost kod novoimenovanoga glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga. Pokušao je, imajući u vidu kadrovsku situaciju koju je zatekao u Bruxellesu, dokučiti smisao izjave gospođe Grabar Kitarović, ali mu to nije polazilo za umom. Stoga ju je nazvao telefonom, ljubazno je upitao za zdravlje, klimatske i obiteljske prilike, a potom nježno uputio u nastali problem.

„Samo sam htio razjasniti vaš trenutni status, Kolinda“, rekao je gospodin Stoltenberg. „Anders mi je, naime, kazao da ste vi na neplaćenom dopustu, tako da sam sad pomalo zatečen…“

„Dobro vam je rekao Anders“, zacvrkutala je gospođa Grabar Kitarović. „A čime ste zatečeni?“

„Time što ste hrvatskoj javnosti najavili angažman većeg broja visokih vojnih lica u tijelo političke vlasti, čak čitavoga Generalskog zbora, što god to značilo.“

„Ne razumijem, što je tu sporno?“ začudila se gospođa Grabar Kitarović.

„To možete činiti samo kao službenica NATO-a“, pojasnio je gospodin Stoltenberg. „Zato želim da to odmah raščistimo, Kolinda. Ako i dalje obavljate poslove za NATO, red je da za to dobivate redovitu plaću. Bilo bi neozbiljno da za nas radite volonterski. A osim toga, o uvođenju generalskog kadra u nekakvo ‘savjetodavno tijelo’ političke vlasti ne mogu samostalno odlučivati činovnici NATO-a, nego je potrebno zatražiti odobrenje rukovodstva Saveza, a vi to niste učinili.“

„Oprostite, ali ja sam rekla da ću to učiniti kao predsjednica Hrvatske, a ne kao uposlenica NATO-a.“

„A što je drugo predsjednik Hrvatske nego službenik NATO-a? Nije li Hrvatska članica Sjevernoatlantskog saveza, Kolinda?“

„Hrvatska je samostalna i suverena država, gospodine Jens!“

„U redu, zovite je kako želite, ali nismo valjda u vojnom savezu došli dotle da samostalne i suverene države samostalno i suvereno odlučuju o pitanjima od vojnog značaja… Uostalom, koliko sam razumio, vi ste na neplaćenom odmoru. Ta pitanja možemo rješavati samo s našim aktivnim službenikom u Hrvatskoj, gospodinom Josipovićem. A on nije spominjao ideju da predsjednički ured napuči generalima i stvori utisak da zemljom vlada vojna hunta.“

„Ja sam samo htjela rehabilitirati te ljude, Jens. Željela sam ispraviti nepravdu koju im je nanio predsjednik Mesić.“

„A što je bio predsjednik Mesić nego službenik NATO-a? Je li vi to, Kolinda, kritizirate rad organizacije koja vam je omogućila neplaćeni dopust?“

„Bože…“ ustresla se gospođa Grabar Kitarović osjećajući kako joj tlo leluja pod nogama.

„A i samo obrazloženje vaše inicijative“, ubacio se gospodin Stoltenberg, „malo mi je, kako da to blago kažem, čudno“.

„Što je tu čudno?“

„Vi velite da su ti generali pišući otvoreno pismo stali ‘u obranu časti i dostojanstva’, a onda konstatirate da su pogriješili što su pisali pismo. Kako su oni mogli braniti čast i dostojanstvo Domovinskog rata od vlasti koja ga ‘kriminalizira’ ako se ne oglase? To nikako ne razumijem.“

„Pa sad, možda je malo komplicirano…“

„Ispada da su oni morali pogriješiti, to jest oglasiti se, da bi ustali ‘u obranu časti i dostojanstva’, te da ih baš to što su pogriješili kvalificira za najbliže suradnike predsjednika Republike Hrvatske, dakle službenika NATO-a, osobe koja je pitanja od vojnog značaja, uključujući i izbor visokih vojnih lica u ‘savjetodavno tijelo’, dužna rješavati u skladu s nalozima čelništva Saveza. Je li vi to, Kolinda, smatrate da bi naša organizacija svoju kadrovsku politiku trebala temeljiti na pogreškama?“ pitao je gospodin Stoltenberg uživajući u tišini koja je potom nadirala iz telefonske slušalice.

„Nisam to iskomunicirala kako treba“, napokon se krotko oglasila gospođa Grabar Kitarović. „Priznajem pogrešku i žao mi je zbog toga.“

„Pa onda taj Norac…“

„Kakav novac?“

„Norac, Kolinda, Mirko Norac. On je također među generalima koje želite rehabilitirati i angažirati za savjetnike. A čovjek je, koliko je meni poznato, osuđen na petnaest godina robije zbog ubijanja većeg broja civila u ratu.“

„A je li?“

„Što? Ne znate da je Norac osuđeni ratni zločinac?“

„Promakao mi je taj podatak“, hladno je odsjekla gospođa Grabar Kitarović. „Dosta sam vremena provela u inozemstvu.“

„Dobro, to vas čini pogodnom kandidatkinjom za predsjednicu Hrvatske… Samo se pitam što bi to jedan ubojica imao savjetovati jednoj državnici? Mislim, shvaćam da je to kao neka tradicija, kod vas se znalo događati da i sam predsjednik bude ratni zločinac. Ali ipak me kopka. Kad kažete u vezi tih generala da se ‘kao država ne možemo odreći njihova znanja’, kakvo to znanje od Mirka Norca očekujete, Kolinda?“

„Pa ne znam sad napamet, mislim, čovjek sigurno ima neko iskustvo…“

„Je li to možda iskustvo o tome kako da starici prosvira glavu hicem iz revolvera?“

„Gospodine Stoltenberg! Ne budite vulgarni!“

„Što sad? Pa general je, kako stoji u sudskim spisima, zarobljenoj starici osobno pucao u tjeme. I ja onda logično pitam je li to ono znanje kojeg se ‘kao država ne možemo odreći’. Vi biste to kao državna čelnica morali znati.“

„Oprostite, ja još uvijek nisam predsjednica Hrvatske!“

„Ni ja još uvijek nisam glavni tajnik NATO-a.“

„Šta je onda ovo?! Neka provokacija? Tko ste vi?“

„Nije važno.“

„O bože, glupa sam! Pričamo na hrvatskom, a Jens ne zna hrvatski! Znači, neki ste Hrvat! Ili Jugoslaven? Tko ste vi?“

„Svi smo mi Mirko Norac!“

UVREDE & PODMETANJA

Novosti, 08.11.2014.

Peščanik.net, 09.11.2014.

TOP