PRED BANKROTOM: Kragujevac duguje više od 7 milijardi dinara

Optužujući svog prethodnika Veroljuba Stevanovića za finansijski kolaps, novi gradonačelnik je rekao da po ekonomskim parametrima Kragujevac nije treći grad u Srbiji, kako je to govorio Stevanović, već drugi, ali otpozadi

Optužujući svog prethodnika Veroljuba Stevanovića za finansijski kolaps, novi gradonačelnik je rekao da po ekonomskim parametrima Kragujevac nije treći grad u Srbiji, kako je to govorio Stevanović, već drugi, ali otpozadi

Izvor:: PRED BANKROTOM: Kragujevac duguje više od 7 milijardi dinara

Share Button