Reklama na drvetu, upis studenata u tržnom centru

Visoka škola u Kragujevcu jedna je od stotinu divljih škola koje nesmetano rade u Srbiji i bez akreditacije studentima obećavaju „sigurnu investiciju u budućnost“.

Visoka škola u Kragujevcu jedna je od stotinu divljih škola koje nesmetano rade u Srbiji i bez akreditacije studentima obećavaju „sigurnu investiciju u budućnost“.

Share Button