Rezolucija o osudi napada na novinare

Skoro 50 zemalja podnelo je zajednički pripremljenu rezoluciju Ujedinjenim nacijama u kojoj se osuđuju napadi na novinare, kao i neuspeh da se kazne odgovorni za ubijanje, torturu, kidnapovanje i proizvoljno hapšenje medijskih radnika.

Skoro 50 zemalja podnelo je zajednički pripremljenu rezoluciju Ujedinjenim nacijama u kojoj se osuđuju napadi na novinare, kao i neuspeh da se kazne odgovorni za ubijanje, torturu, kidnapovanje i proizvoljno hapšenje medijskih radnika.

Izvor:: Rezolucija o osudi napada na novinare

Share Button