Selaković: Advokati i notari ne smeju da budu suprostavljeni, potrebni su građanima

Selaković je u parlamentu, gde govori o izmenama Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, istakao da predložena rešenja nisu ona koja su tražili vrhovi advokatskih komora, te da su oni tražili izmene koje su gotovo obesmišljavale koncept zakona iz 2011.godine.

„Ovo su rešenja koja pružaju priliku advokatima koji su se bavili isključivo ugovornim pravom, a koji nisu u međuvremenu postali javni beležnici da i dalje nastave da se bave ovom delatnošću, da ostvaruju prihod, da od toga mogu da žive, a da uz sadejstvo sa javnim beležnikom građanima pružaju mnogo viši stepen pravne izvesnosti i pravne sigurnosti“, rekao je Selaković.

<!—->

Pozivajući poslanike da podrže izmene zakona, Selaković je naglasio da advokati i javni beležnici nisu, ne mogu i ne smeju biti suprotstavljene strane, da su i jedni i drugi potrebni građanima Srbije i pravnom sistemu koji teži jednom boljem i stabilnijem funkcionisanju.

Prema njegovim rečima, izmenama je predviđeno da pored javno beležničkog zapisa koji sačinjava javni beležnik, ugovor o prometu nepokretnosti može biti sačinjen i od drugih lica, bilo da su to advokati ili same stranke.

On je zatim objasnio da ugovor mora biti overen od strane javnog beležnika u postupku solemnizacije kako bi stekao svojstvo javne isprave.

„Javni beležnik neće overiti ispravu, ako je sadržina isprave nedopuštena po zakonu, ako sumnja da je njena sadržina prividna, da se preduzima radi izbegavanja zakonskih obaveza ili protivpravnog oštećenja trećeg lica“, objasnio je Selaković.

Nagrada javnog beležnika za solemnizaciju ne iznosi pun iznos tarife već 60 odsto od nagrade za sačinjavanje javno beležničkog zapisa čime će se, kako je rekao Selaković, smanjiti troškovi za stranke koje same sastavljaju ugovor o prometu nepokretnosti, a advokatu koji sastavlja ugovor otvoriti mogućnost da pristojno naplati svoj rad.

Izmenama je predviđeno da ubuduće 30 odsto od nagrade notara ide u budžet Srbije.

Selaković je u parlamentu, gde govori o izmenama Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, istakao da predložena rešenja nisu ona koja su tražili vrhovi advokatskih komora, te da su oni tražili izmene koje su gotovo obesmišljavale koncept zakona iz 2011.godine.

„Ovo su rešenja koja pružaju priliku advokatima koji su se bavili isključivo ugovornim pravom, a koji nisu u međuvremenu postali javni beležnici da i dalje nastave da se bave ovom delatnošću, da ostvaruju prihod, da od toga mogu da žive, a da uz sadejstvo sa javnim beležnikom građanima pružaju mnogo viši stepen pravne izvesnosti i pravne sigurnosti“, rekao je Selaković.

<!—->

Pozivajući poslanike da podrže izmene zakona, Selaković je naglasio da advokati i javni beležnici nisu, ne mogu i ne smeju biti suprotstavljene strane, da su i jedni i drugi potrebni građanima Srbije i pravnom sistemu koji teži jednom boljem i stabilnijem funkcionisanju.

Prema njegovim rečima, izmenama je predviđeno da pored javno beležničkog zapisa koji sačinjava javni beležnik, ugovor o prometu nepokretnosti može biti sačinjen i od drugih lica, bilo da su to advokati ili same stranke.

On je zatim objasnio da ugovor mora biti overen od strane javnog beležnika u postupku solemnizacije kako bi stekao svojstvo javne isprave.

„Javni beležnik neće overiti ispravu, ako je sadržina isprave nedopuštena po zakonu, ako sumnja da je njena sadržina prividna, da se preduzima radi izbegavanja zakonskih obaveza ili protivpravnog oštećenja trećeg lica“, objasnio je Selaković.

Nagrada javnog beležnika za solemnizaciju ne iznosi pun iznos tarife već 60 odsto od nagrade za sačinjavanje javno beležničkog zapisa čime će se, kako je rekao Selaković, smanjiti troškovi za stranke koje same sastavljaju ugovor o prometu nepokretnosti, a advokatu koji sastavlja ugovor otvoriti mogućnost da pristojno naplati svoj rad.

Izmenama je predviđeno da ubuduće 30 odsto od nagrade notara ide u budžet Srbije.

Share Button