Šesta godina recesije u Hrvatskoj

Vlada Hrvatske uputila je juče Saboru predlog rebalansa državnog budžeta za 2014. godinu kojim je smanjila projekciju privrednog rasta na minus 0,7 odsto, što znači da je Hrvatska šestu godinu recesiji.

Vlada Hrvatske uputila je juče Saboru predlog rebalansa državnog budžeta za 2014. godinu kojim je smanjila projekciju privrednog rasta na minus 0,7 odsto, što znači da je Hrvatska šestu godinu recesiji.

Share Button