Skup za medicinske radnike u Niškoj Banji

490x370-radon23.jpg

U petak, 24. oktobra u amfiteatru Instituta za lečenje i rehabilitaciju u Niškoj Banji, biće održana Sekcija medicine rada Srpskog lekarskog društva na kojoj će se govoriti o profesionalnim rizicima u zdravstvu.

490x370-radon23.jpg

U petak, 24. oktobra u amfiteatru Instituta za lečenje i rehabilitaciju u Niškoj Banji, biće održana Sekcija medicine rada Srpskog lekarskog društva na kojoj će se govoriti o profesionalnim rizicima u zdravstvu.

Share Button