Srbija će napraviti ravnotežu u EU

Srbija će napraviti ravnotežu u Evropi, kaže poslanik Skupštine Francuske Benoa Amon i dodaje da je EU ”fabrika kompromisa” što podrazumeva savezništava.

“Srbija je, već, neizbežno, na putu ulaska u EU. Niko ne sumnja u evropsku vokaciju Srbije. U Evropi postoji nepodeljena politička volja po tom pitanju. Tim pre što su u EU već ušle Slovenija i Hrvatska”, rekao je Amon u intervjuu za “Večernje novosti”.

Srbija će napraviti ravnotežu u Evropi, kaže poslanik Skupštine Francuske Benoa Amon i dodaje da je EU ”fabrika kompromisa” što podrazumeva savezništava.

“Srbija je, već, neizbežno, na putu ulaska u EU. Niko ne sumnja u evropsku vokaciju Srbije. U Evropi postoji nepodeljena politička volja po tom pitanju. Tim pre što su u EU već ušle Slovenija i Hrvatska”, rekao je Amon u intervjuu za “Večernje novosti”.

Izvor:: Srbija će napraviti ravnotežu u EU

Share Button