Šta to menja mozak muškarca a nije seks?

Jasno je da uloga oca unosi brojne promene u život muškarca, ali je manje očekivano da očinstvo utiče i funkcionisanje organizma. Pogledajte kroz kakve promene prolazi jači pol.

Jasno je da uloga oca unosi brojne promene u život muškarca, ali je manje očekivano da očinstvo utiče i funkcionisanje organizma. Pogledajte kroz kakve promene prolazi jači pol.

Izvor:: Šta to menja mozak muškarca a nije seks?

Share Button