Stevanović: Radomir Nikolić je nenormalno bogat

On kaže da je Nikolićevo bogatstvo milion puta veće nego što je bilo

On kaže da je Nikolićevo bogatstvo milion puta veće nego što je bilo

Izvor:: Stevanović: Radomir Nikolić je nenormalno bogat

Share Button