FORGOT YOUR DETAILS?

Svetske vođe, protesti i koale u Brizbejnu

by / Sunday, 16 November 2014 / Kategorija Vesti Svet

Snajperisti u kamuflažnim uniformama na krovovima, detektivi prerušeni u turiste, Angela Merkel veselo šeta ulicama i slika se s prolaznicima, supruga Tonija Abota, Margo vodi predsedničke žene da “zagrle” koale i demonstranti svih fela (za zaštitu okoline, protiv bogatih, za siromašne, protiv Putina, za Putina, za prava Aboridžina, protiv socijalnih razlika, za oslobađanje Džulijena Asanža, protiv kapitalizma – čak i za kapitalizam i slobodno tržište).

Izvor:: Svetske vođe, protesti i koale u Brizbejnu

Share Button
TOP