TURBO-MOZAK: Molekul poboljšava pamćenje

Nova nada za obolele Manipulacijom proteinom FXR1P bićemo u stanju da smanjimo ili povećamo moždanu aktivnost pacijenata, kaže dr Kit Muraj

Nova nada za obolele Manipulacijom proteinom FXR1P bićemo u stanju da smanjimo ili povećamo moždanu aktivnost pacijenata, kaže dr Kit Muraj

Izvor:: TURBO-MOZAK: Molekul poboljšava pamćenje

Share Button