Udovičić; Potrebe mladih postaju globalni prioritet

Najveći izazov svakako je bezbednost, a najveća potreba su nova radna mesta za mlade i konstantna edukacija”, izjavio je ministar omladine i sporta

Najveći izazov svakako je bezbednost, a najveća potreba su nova radna mesta za mlade i konstantna edukacija”, izjavio je ministar omladine i sporta

Share Button