Union: Jedan član komisije za Šapićev doktorat

Svako ima svoje razloge zbog kojih mu je neprihvatljivo da se angažuje u toj komisiji, od bolesti, preopterećenosti obavezama, straha od posledica.. Postoje predlozi da angažujemo stručnjake sa zvanjem iz šire naučne oblasti menadžmenta, ali nisam siguran da je to ispravno rešenje, navodi rektor

Svako ima svoje razloge zbog kojih mu je neprihvatljivo da se angažuje u toj komisiji, od bolesti, preopterećenosti obavezama, straha od posledica.. Postoje predlozi da angažujemo stručnjake sa zvanjem iz šire naučne oblasti menadžmenta, ali nisam siguran da je to ispravno rešenje, navodi rektor

Izvor:: Union: Jedan član komisije za Šapićev doktorat

Share Button