Veselin Milić: Verovatno dva izvršioca napada na Beka!

U pitanju je teško delo ubistvo u pokušaju za koje je nadležno Više tužilaštvo, a policija je preduzela sve mere i radnje da se otkriju izvršilac i pomagači, kaže načelnik beogradske policije

U pitanju je teško delo ubistvo u pokušaju za koje je nadležno Više tužilaštvo, a policija je preduzela sve mere i radnje da se otkriju izvršilac i pomagači, kaže načelnik beogradske policije

Izvor:: Veselin Milić: Verovatno dva izvršioca napada na Beka!

Share Button