Vučić: Novi budžet važan za pregovore sa MMF

“Ja sam tražio od svih ministarstava da nam i nominalno daju rashode na nižem nivou, nego što je to bio slučaj za ovu godinu”, rekao je on novinarima naglasivši da bi time bio “dramatično spušten fiskalni deficit”.

<!—->

Napominjući da je još nemoguće to da se naša zemlja ne zadužuje još dve do tri godine, odnosno da se u tom periodu ne podiže naš javni dug, Vučić je istakao da bi ta kriva polako mogla da počne da opada krajem 2016. i početkom 2017. godine.

Tad se očekuje da polako “počnemo da se okrećemo u drugom smeru, odnosno da dramatično povećavamo bruto domaći proizvod i drastično smanjujemo javni dug”, rekao je Vučić.

“Ja sam tražio od svih ministarstava da nam i nominalno daju rashode na nižem nivou, nego što je to bio slučaj za ovu godinu”, rekao je on novinarima naglasivši da bi time bio “dramatično spušten fiskalni deficit”.

<!—->

Napominjući da je još nemoguće to da se naša zemlja ne zadužuje još dve do tri godine, odnosno da se u tom periodu ne podiže naš javni dug, Vučić je istakao da bi ta kriva polako mogla da počne da opada krajem 2016. i početkom 2017. godine.

Tad se očekuje da polako “počnemo da se okrećemo u drugom smeru, odnosno da dramatično povećavamo bruto domaći proizvod i drastično smanjujemo javni dug”, rekao je Vučić.

Share Button